Tekniikkatiimi esittäytyy

Vesa-Pekka Tervo

Olen aloittanut vuoden 2016 alusta määräaikaisena pelastustoimen kehittämispäällikkönä Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä. Minulla on ollut onni saada kulkea mielenkiintoista matkaa pelastustoimen asiantuntija- ja esimiestehtävissä vuodesta 2000 alkaen. Aiemmin olen työskennellyt sisäministeriössä, Lapin lääninhallituksessa vuosina 2006 ja 2008 sekä vuosina 2012–2015 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksessa. 
 
Menossa on erityisen mielenkiintoinen työvaihe, sillä pelastustoimi on kovasti mukana itsehallintoalueiden perustamista koskevassa suunnittelutyössä. Hankkeen tuomien muutosten seuranta sekä omalta osaltani hankkeen onnistumisesta huolehtiminen kuuluvat tehtäväkuvaani. 

Työssäni pyrin huolehtimaan siitä, että pelastustoimi voi jatkossakin tukea turvallisuusnäkökohtien huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa. Pelastuslaitoksissa turvallisuustyön keskiössä ovat olleet turvallisuus- sekä varautumispalvelut, jotka todennäköisesti jatkossa tulisivat toteutettavaksi erikseen sekä kuntaorganisaatiolle ohjattavina että itsehallintoalueelle ohjattavina pelastuslaitoksen palveluina. Kaikesta hallinnollisesta ylätason säätämisestä huolimatta on erittäin tärkeätä, että työn keskiössä säilyy asiakas ja kehittyvien palvelujen asiakasrajapinta. Uskon, että pelastustoimen ja kuntien kiinteän yhteistyön vaarantuminen merkitsisi epäonnistumista sekä kunnallisen että valtakunnallisen turvallisuustavoitteiden näkökulmasta.
 
 

Vesa-Pekka Tervo

Etunimi
Vesa-Pekka
Sukunimi
Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2353
Kännykkä
+358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • kuntien varautuminen
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka