Energiatuotanto

Kaukolämpö

Monissa suomalaisissa kaupungeissa ja kunnissa tuotetaan ja jaetaan kaukolämpöä. Kaukolämpö on varma ja ympäristöystävällinen tapa lämmittää rakennuksia. Kunnat ovat itse paitsi lämmön käyttäjiä, myös osallistuvat usein lämmön tuotantoon.

Kaukolämmityksessä lämpö tuotetaan paikallisesti erilaisilla polttoaineilla kuten maakaasulla, puulla, turpeella, öljyllä tai hiilellä. Kaukolämmityksessä voidaan hyödyntää myös uusia lämmönlähteitä maaperästä ja vesistöistä sekä teollisuustuotannosta jäävää lämpöä joko sellaisenaan tai lämpöpumppujen avulla.

Kaukolämmityksen ympäristöystävällisyys perustuu siihen, että suuremmissa voimalaitoksissa voidaan polttoaineen energia käyttää tehokkaammin hyväksi. Myös savukaasujen puhdistusmenetelmät ovat parempia kuin kiinteistökohtaisessa lämmöntuotannossa, mikä takaa puhtaamman ilman. Energiataloudellisesti erittäin tehokas tuotantotapa on lämmön ja sähkön yhteistuotanto.

Kaukojäähdytys eli rakennusten ilmanvaihdon tarvitseman jäähdytysenergian tuotanto ja jako yleistyvät suuremmissa kaupungeissa.

Lisätietoa

tags