Kaupunkiin! Keskusteluja kaupungistumisen vaikutuksista

Kaupunkien merkitys talouskasvulle

 

Kaupungit toimivat Suomen kasvun vetureina ja niiden toimilla on keskeinen merkitys talouskasvulle. Koko maan bruttokansantuotteesta jopa 82 prosenttia syntyy kaupunkiseuduilla.  

Vuonna 2019 C23-kaupungit (kaikki yli 50 000 asukkaan kaupungit sekä Kokkola ja Kajaani) käyttivät investointeihin yhteensä yli 2,5 miljardia euroa. Lisäksi C23-kaupunkien konsernit investoivat 6,3 miljardilla eurolla.   

C23-kaupunkien investoinnit ovat 63 prosenttia koko maan kuntien investoinneista. Kuntakonsernien investoinnit puolestaan vastasivat peräti reilua 70 prosenttia koko maan kuntakonsernien investoinneista. 

- Talouskasvun ja kaupungistumisen välillä on vahva yhteys. Talouskasvu tuo työpaikkoja, hyvinvointia ja vahvistaa keskusten asemaa. Myös tuottavuuden on todettu kasvavan kaupungin koon mukana, koska tarvittava työvoima, osaaminen ja yritykset ovat lähellä toisiaan, kertoo erityisasiantuntija Jaana Halonen.  

 

Avaa kaikki

 Kaupungit ovat osaamisen keskittymiä 

Noin 80 prosenttia maan työpaikoista sijaitsee C23 kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseudut tarjoavat työpaikkoja myös muiden alueiden väestölle.  

Korkeakoulutetuista 84 prosenttia asuu edellä mainituilla kaupunkiseuduilla. Koulutettu väestö ja yritystihentymät yhdessä edistävät innovaatioiden syntymistä ja leviämistä. Tämä puolestaan ruokkii uusien yritysten ja innovaatioiden syntymistä, mikä puolestaan edistää kasvua ja tuottaa lisää hyvinvointia kaupunkiseuduille ja koko maahan. 

Koulutetun väestön tulotaso on keskimääräistä korkeampaa, mikä myös osaltaan näkyy kaupunkien taloudessa ja verokertymässä.  

 

 Verotulot keskittyvät suuriin kaupunkeihin 

Kuntien verotulot vuonna 2019 olivat yhteensä 23 miljardia euroa. C23-kaupunkien osuus verotuloista on lähes kaksi kolmasosaa eli 59 prosenttia. Kuuden suurimman kaupungin, eli Helsingin, Tampereen, Turun, Espoon, Vantaan ja Oulun, osuus koko maan verotuloista on 37 prosenttia.  

Suurimmat kaupungit rahoittavat toimintansa pääosin verotuloilla. Etenkin ansiotulo- sekä yhteisöverotuotot ovat korkeita suurimmilla kaupungeilla. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon osalta verotulot kattavat yli 90 prosenttia verorahoituksesta. 

C23-kaupunkien välillä verotulojen kattavuudessa on eroja. Keskimäärin C23-kaupunkien verotulot kattavat 80 prosenttia verorahoituksesta. Muiden kuntien verotulojen osuus on 64 prosenttia. 

Tutustu myös näihin:

 

 • Veikö korona kunnallisverotulosi? (Erikoistutkija Arttu Vainio, Helsingin kaupunki 30.10.2020)
  Käynnissä oleva Covid-19-pandemia on vienyt Suomesta tuhansia työpaikkoja. Työttömyyden kasvun myötä palkkasumma ja käytettävissä olevat tulot ovat pienentyneet, ja lopulta kriisin vaikutukset näkyvät myös kuntien taloudessa. Kunnallisveron tuotot laskevat kaikkialla Suomessa, mutta lasku ei kohtele kaikkia kuntia samalla tavalla. 

 • Nousevista toimialoista valoa koronakriisin keskelle (Erikoistutkija Arttu Vainio, Helsingin kaupunki 29.10.2020)
  Koronakriisi syö tuhansia työpaikkoja, mutta saman aikaan tekniikan, rahoitusalan ja viestinnän asiantuntijapalveluissa tehdään enemmän töitä kuin viime vuonna. Näillä toimialoilla palkat ovat muita aloja korkeammat ja siksi niillä työskentelevät maksavat myös enemmän veroja.
   
 • Pandemian tuolla puolen - Mullistaako korona kaupunkien talouden lähtökohdat pysyvästi? (Tuomas Huhtalan blogi 20.10.2020)
  Korona ei välttämättä muuta maailmaa ja kaupunkeja niin paljon kuin olemme ajatelleet, mutta yhdistyessään jo olemassa oleviin muutosvoimiin sen vaikutukset saattavat ravistella monia oletuksia, joiden pohjalta kaupungit ovat tähän asti talouttaan suunnitelleet. Pandemian aikana tehdyillä päätöksillä ja valinnoilla voi olla paljon kauaskantoisempia seurauksia kuin itse taudilla.
 • Koronan tulovaikutukset kaupunkeihin, joissa on paljon keskushakuisia palveluita
  Kuntaliitto on tuottanut marraskuussa 2020 FCG Perlaconin kanssa aineiston, jonka tarkoituksena on tarkastella koronan vaikutusta sellaisiin kaupunkeihin, joissa on paljon keskushakuisia, kasautumiseduista hyötyviä palveluita. Selvityksen tavoitteena on ollut selvittää, miten suuri osuus C23-kaupunkien työvoimasta on töissä keskushakuisilla toimialoilla ja millä muuttujilla tarkasteltuna koronakriisi on vaikuttanut tulotalouteen. Tutustu ko. selvitykseen tästä.

 • Kaupunkien elinvoimaa etsimässä
  Elinvoimaiset, vetovoimaiset kaupungit tarjoavat työtä, asumista, virkistäytymisen madollisuuksia sekä mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä. Kuntaliitto kävi selvittämässä, miksi ja millä tavoin kaupungit menestyvät.

Kaupunkiin! -projekti

Kuntaliiton Kaupunkiin! -projektissa tarkastellaan, miltä muun muassa väestönkehitykseen, työpaikkoihin, ekologiseen kestävyyteen, talouteen ja palvelurakenteeseen sekä elinvoimaan liittyvät kysymykset näyttäytyvät Suomessa 23 kaupungin (C23) valossa. 

Tutustu Kaupunkiin! -projektiin osoitteessa Kuntaliitto.fi/kaupunkiin ja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #kaupunkiin.