Tietoa kaupunkien taloudesta 2018

Kuntatalous kokonaisuutena heikkeni vuonna 2018 voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntatalouden tunnuslukujen raju heikennys johtuu menojen kasvusta pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle, verorahoituksen laskusta sekä investointien korkeasta tasosta.

Kuntataloutta haastavat jo nyt väestön ikääntymiseen liittyvät palvelutarpeet sekä väestön voimakas keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin ja maakuntien keskuskaupunkeihin. Myös suurimpien kaupunkien ja maakuntien keskuskaupunkienkin osalta erot ovat suuret. Helsinki teki ylivoimaisesti parhaimman tuloksen, kun sen sijaan esimerkiksi Tampere painui miinukselle.

Tiedot koostuvat 21 suurimman kaupungin ja niiden lisäksi kahden maakuntakeskuksen vuoden 2018 tilinpäätöksistä. Mukana on myös aikasarjatietoja.

Tiedot on koottu Kuntaliiton kuntatalousyksikössä. Tarkoituksena on jatkossa julkaista vastaavat tiedot vuosittain.

tags