Kuntien ilmastokampanja

Ilmastokampanja

 

 

Kuntien Ilmastokampanja aloitti toimintansa vuonna 1998 ja se päättyi vuonna 2018. Ilmastokampanjan tarkoituksena oli edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kampanja liittyi kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n kampanjaan Cities for Climate Protection. 

​Kunta liittyi kampanjaan joko lautakunnan tai kunnanhallituksen päätöksellä valitsemalla oman yhteyshenkilön ja ilmoittamalla tästä Kuntaliittoon. Liittymisasiakirja löytyy liitetiedostona alempana.

Kuntien Ilmastokampanjan sateenvarjon alla kunnat ovat tekivät tavoitteellista ilmastotyötä 20 vuotta. Kampanjaan liittynyt kunta kartoitti aluksi alueensa kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy esimerkiksi energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä, jätehuollossa sekä tekee niistä kehitysennusteen ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteensa. Lisäksi kunta voi tehdä ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumissuunnitelman.

Kasvihuonekaasuja vähentämällä voidaan

  • parantaa ilmanlaatua, energiataloutta ja energiaomavaraisuutta
  • ottaa käyttöön uusiutuvia energialähteitä
  • työllistää ja edistää uutta teknologiaa.

Kampanjakunnan toimenpiteet:

  1. Kartoittaa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöt ja arvioida tarvittavat sopeutumistoimenpiteet,
  2. Asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteet,
  3. Tehdä päästöjen vähentämissuunnitelma ja hyväksyttää se valtuustossa,
  4. Toimeenpanna suunnitelma ja
  5. Seurata toimeenpanoa.

Selvitys kuntien ilmastotyöstä

lateral-image-left

Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2015

lateral-image-right

Kuntien ilmastokonferenssi 16.-17.5.2018

narrow

Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017

narrow
tags