Energiatuotanto

Lämpöyrittäjyys

Lämpöyrittäjyydeksi kutsutaan palvelua, jossa kiinteistöjen tai aluelämpölaitosten lämmöntuotantoa hoitaa ulkopuolinen yrittäjä tai näiden muodostama yhteenliittymä kuten osuuskunta tai osakeyhtiö. Yleensä kyse on puupolttoaineella tapahtuvasta lämmöntuotannosta. Lämpöyrittäjä vastaa puupolttoaineen hankinnasta, kuljetuksesta, varsinaisesta lämmitystyöstä sekä laitoksen huollosta pitkäaikaisella sopimuksella.

Tuote on lämpöenergia, josta yrittäjälle maksetaan mittaukseen ja sopimuksen yksikköhintaan perustuen. Lämmityskattila voi olla joko asiakkaan tai lämmöntoimittajan omaisuutta.

Ensimmäinen lämpöyrittäjyyskohde käynnistyi vuonna 1992. Lämpöyrittäjävetoisesti hoidetaan usean sadan kiinteistön lämmitys. Kunnat ovat lämpöyrittäjien merkittävimmät asiakkaat.

Lämpöyrittäjyys on yleensä maa- ja metsätalouden sivuelinkeino. Se mahdollistaa paikallisen puuenergian hyödyntämisen kohtuulliselta kuljetusetäisyydeltä. Kunnan kannalta puuenergialla tuotettavien lämpöpalveluiden hankinta helpottuu. Yrittäjyys tukee myös seudun työllisyyttä. Lämpöyrittäjäkoulutusta on myös tarjolla.

tags