Luontotiedon hallinta

Ympäristöministeriö käynnisti vuoden 2020 alussa työn luonnonsuojelulain uudistamiseksi. Tavoitteena on, että lainsäädännön avulla voidaan turvata Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta entistä paremmin. Lainsäädäntöhankkeelle perustettiin vuoden 2020 aikana ohjausryhmä sekä useita projektityöryhmiä. Lue lisää luonnonsuojelulain uudistamistyöstä täältä ja Kuntaliiton osallistumisesta uudistukseen täältä. Kuntien asemaa ja tehtäviä luonnonsuojelulaissa pohti erikseen asetettu kuntaryhmä, jonka loppuraporttiin voit tutustua täällä.

Uudistuksen yhdeksi keskeiseksi teemaksi nostettiin luontotiedon hallinta, jonka kehittämistä pohtimaan perustetiin syksyllä 2020 oma "luontotiedon hallinnan" alatyöryhmä. Tutustu työryhmän työhön täältä.

Luontotiedon hallinta -työryhmän loppuraportti on valmistunut. Työryhmä ehdottaa, että luonnonsuojelulaissa säädettäisiin luonnonsuojelun tietojärjestelmäkokonaisuudesta ja siihen kuuluvista tiedoista sekä luontotiedon hallinnan kannalta keskeisten viranomaisten vastuista. Tutustu työryhmän 9.2.2021 julkistettuun loppuraporttiin täältä.

Alla koosteet Kuntaliiton loppusyksyllä 2020 tekemistä kyselyistä, joilla selvitettiin luontotiedon käyttöä kunnissa ja maakuntien liitoissa. Vastauksia saatiin 33 kunnasta ja kuudesta maakuntien liitosta. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää luontotiedon hallinnan jatkokehitystyössä.

Päivi Tiihonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2151, +358 50 478 1604
Vastuualueet
  • kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation kehittäminen
  • kuntien ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinointi sekä kuntien edunvalvonta ajankohtaisissa digitalisaatioon liittyvissä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.