Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Taksat ja maksut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mahdollisuudet kattaa toimintamenojaan maksuilla laajenivat 1.9.2014 voimaan tulleessa ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja 10.9.2014 voimaan tulleessa ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).  Uudistuneessa ympäristönsuojelulaissa valvonnan etukäteissuunnittelu tulee pakolliseksi ja valvonnasta voidaan periä rajoitetusti maksuja. Valvonnan maksullisuudella pyritään vahvistamaan ympäristönsuojelun valvonnan voimanvaroja.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma 10.9.2017 mennessä. Hyväksytty valvontaohjelma ja taksa ovat edellytyksenä sille, että valvonnasta voidaan periä maksuja.

Lisätietoja:

tags