Energiankäyttö ja energiantuotanto

Energia- ja ilmastoasiat EU:ssa

Energiaunioni on yksi Jean-Claude Junckerin komission 2014-2019 keskeisimmistä prioriteeteista. Sillä halutaan muun muassa vahvistaa EU-maiden energiaomavaraisuutta. Politiikkaa koordinoivat energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič sekä ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete.

Komission pääosastoilla energia-asioita valmistelee energiapääosasto DG ENER.  Ilmastopolitiikka puolestaan kuuluu ilmastotoimien pääosaston DG CLIMAn vastuulle. Monet asioista liittyvät tiiviisti myös muiden pääosastojen, kuten ympäristö- (DG ENV) tai liikennepääosaston (DG MOVE) toimintaan.

Euroopan parlamentissa asioita käsitellään niin ikään vastaavien aiheiden mukaisesti eri valiokunnissa. Kuntia ja maakuntia lähinnä edustava Alueiden komitea antaa lausuntoja käsiteltävistä asioista.

Merkittävimmät direktiiviehdotukset vaativat yhteispäätösmenettelyä. Siinä parlamentin ja ministerineuvoston, joka muodostuu jäsenmaiden asianomaista alaa edustavista ministereistä, on päädyttävä asiassa yhteisymmärrykseen. Direktiivin tultua lopullisesti hyväksytyksi sen toimeenpano siirtyy kansallisille viranomaisille.

Linkkejä

tags
Vesa Peltola

Etunimi
Vesa
Sukunimi
Peltola
Energia-asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2054
Kännykkä
+358 40 568 7145
Vastuualueet
  • Kuntien toimintaedellytyksistä huolehtiminen energian tuottajina ja käyttäjinä (kaukolämpö, uusiutuva energia)
  • Kuntien energiankäytön hallinnan edistäminen
  • Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
  • Liikenteen energiankäyttö
  • Suomen ja EU:n energiapolitiikan seuranta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö