Energiankäyttö ja energiatuotanto

Energiatuet

Työ- ja elinkeinoministeriö voi myöntää vuosittaisten määrärahojensa puitteissa energiatukia. Energiarahoitusta voi olla saatavissa myös Euroopan Unionilta.  

Kuntien energiansäästö- ja -tuotantoinvestoinnit

Kuntien ja yritysten energiasäästöön ja uusiutuvan energian tuottamiseen liittyviä investointeja rahoittaa pääasiassa Business Finland (TEKES). Avustuksia voi hakea jatkuvasti, kuitenkin aina ennen hankkeeseen ryhtymistä. Hakumenettely on sähköinen. Tavanomaiseen teknologiaan liittyvissä energiansäästöinvestoinneissa etusijalla ovat kuntien energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät. Suuret avustushakemukset käsittelee edelleen työ- ja elinkeinoministeriö.

Sähköntuotannon syöttötariffi ja tuotantotuki

Uusiutuvan energian lisäämistavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä on tukimuotona uusiutuvan energian sähköntuotannon syöttötariffi- ja tuotantotukijärjestelmä. Se koskee rajatusti tuulivoimaa, biokaasua ja metsähaketta ja teollisuuden puupolttoaineita sähkön tuotannossa.
Energiavirasto hoitaa syöttötariffiin ja tuotantotukeen liittyvät käytännön asiat.

Jakeluinfrastruktuurituki

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön edistämiseksi myönnetään tukea liikenteen infrastruktuurihankkeisiin. Vuosina 2018–2021 myönnettävän tuen kohteena ovat lataus- ja kaasutankkausverkkojen laajentamiseen liittyvät investoinnit. Tuen hakija voi olla yritys, kunta tai muu yhteisö.  Energiavirasto päättää infrastruktuurituen myöntämisestä vuosittain tarjouskilpailun perusteella.

Vuonna 2018 tarjousten jättöaika oli 1.10.–31.10.2018. Tarjouksia saattoi jättää neljässä kategoriassa: julkiset kaasuntankkausasemat, bussien latausasemat, julkiset peruslatausasemat ja julkiset pikalatausasemat. Vuoden 2018 tarjouskilpailun voittajiin voi tutustua Energiaviraston verkkosivuilla.

Lisätietoa

tags
Vesa Peltola

Vesa Peltola

Energia-asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
Vastuualueet
  • Kuntien toimintaedellytyksistä huolehtiminen energian tuottajina ja käyttäjinä (kaukolämpö, uusiutuva energia)
  • Kuntien energiankäytön hallinnan edistäminen
  • Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
  • Liikenteen energiankäyttö
  • Suomen ja EU:n energiapolitiikan seuranta