Hulevesien hallinta

Sopimusmalli huleveden viemäröinnistä

​Kuntaliitto on yhdessä Vesilaitosyhdistyksen kanssa laatinut kuntien ja vesihuoltolaitosten käyttöön sopimusmallin, jota voidaan hyödyntää huleveden viemäröinnistä sovittaessa.

​Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla. Hulevesien hallinta koostuu kunnan omasta hulevesijärjestelmästä sekä mahdollisesta vesihuoltolaitoksen hulevesi-viemäriverkostoista. Vesihuoltolaitoksen huolehtima huleveden viemäröinti edellyttää erillistä päätöstä asiasta.

Vesihuoltolain mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä päätöksessä määritellyllä alueella.

Kunta voi tehdä kyseisen päätöksen vaikka sopimusta ei olisikaan sen perusteella, että päätöksessä määritellyn alueen hulevedet on osoitettu viemäröitäväksi MRL:n mukaisessa suunnitelmassa, esimerkiksi katusuunnitelmassa. Päätöksessä määritelty alue (huleveden viemäröintialue) tulee korvaamaan mahdollisen huleveden toiminta-alueen. Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys suosittelevat ensisijaisesti sopimuksen laatimista.

Sopimusmalliin liittyy taustamuistio, jossa käsitellään sekä hulevesien hallinnan järjestämisen yleisiä velvoitteita ja vaihtoehtoja että sopimusmallin käyttämistä, sisältöä ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Materiaali tullaan viemään myös Kuntaliiton verkkosivustolle Vesihuolto-kohdan alle. Kunnat ja vesihuoltolaitokset muokkaavat materiaalia omien tarpeidensa mukaisiksi.

Kuntaliitto haluaa korostaa, hulevesien hallinnan järjestäminen tulee aina arvioida kokonaisuutena. Kunnan ja vesihuoltolaitoksen hulevesien hallinnan järjestelmät eivät ole toisistaan erillisiä,  vaan muodostavat kokonaisuuden. Siksi järjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee aina ottaa myös toisen osapuolen järjestelmä huomioon.

Tuulia Innala

Tuulia Innala

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta