Jätehuolto

Tuottajavastuu

Tuottajavastuun periaatteen mukaisesti tuotteen valmistaja tai maahantuoja vastaa eräiden tuotteiden jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 

Tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita ovat romurenkaat, keräyspaperi, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, paristot ja akut. Pakkauksia koskee osittainen tuottajavastuu. 

Pakkausten tuottajavastuu muuttuu vuoden 2012 alkupuolella voimaan tulevassa uudessa jätelaissa täydeksi tuottajavastuuksi aluekeräyksen järjestämisvelvollisuudella. Kunnilla on mahdollisuus täydentävään pakkausjätteen erilliskeräykseen kiinteistöillä ja aluekeräyspisteissään. 

Tuottajavastuuasetuksia tarkistetaan uuden jätelain myötä.

Romurenkaat

Renkaiden tuottajavastuu koskee kaikkia moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita. Tuottajia ovat renkaiden ja renkailla varustettujen ajoneuvojen ja laitteiden ammattimaiset valmistajat, maahantuojat sekä renkaiden pinnoittajat. Hyväksytyt tuottajavastuuyhteisöt löytyvät Ympäristöhallinnon tuottajavastuuta koskevilta nettisivuilta oikealla olevan linkin kautta.

Renkaiden tuottajavastuu perustuu jätelakiin (1072/1993) ja valtioneuvoston päätökseen käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä (1246/1995).

Keräyspaperi

Keräyspaperilla tarkoitetaan käytöstä poistettuja sanomalehtiä, aikakauslehtiä, toimistopapereita ja muita niihin rinnastettavia paperituotteita. Tällaisten tuotteiden jätehuollosta vastaa tuottaja. Tuottajavastuussa ovat painopaperin ja paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin ammattimaiset valmistajat ja maahantuojat. Näiden on tuottajina järjestettävä kustannuksellaan sanomalehtien, aikakauslehtien, toimistopaperin ja muiden paperituotteiden hyödyntäminen ja jätehuolto. Hyväksytyt tuottajavastuuyhteisöt löytyvät Ympäristöhallinnon tuottajavastuuta koskevilta nettisivuilta oikealla olevan linkin kautta.

Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaperia varten tarvittavat tilat ja keräysvälineet asuinkiinteistölle ja sellaiselle kiinteistölle, jolla on toimistoja taikka tuotanto- tai palvelutoimintoja. Velvollisuus ei kuitenkaan koske kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pientalo- tai haja-asutusalueella, jossa tuottaja on järjestänyt keräyksen alueellisilla vastaanottopaikoilla tai jossa keräyksen järjestäminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia kerättävän paperin vähäisen määrän vuoksi. Tuottajan on kustannuksellaan järjestettävä keräyspaperin kuljetus kiinteistöltä ja alueelliselta keräyspaikalta.

Tuottajan on huolehdittava siitä, että keräyspaperista otetaan talteen ja hyödynnetään vähintään 70 ja vuonna 2005 vähintään 75 prosenttia Suomessa myytävien ja kulutettavien tässä päätöksessä tarkoitettujen paperituotteiden määrästä. Talteen otettu keräyspaperi hyödynnetään ensisijaisesti aineena.

Keräyspaperin tuottajavastuu perustuu jätelakiin (1072/1993) ja valtioneuvoston päätökseen keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä (883/1998).

Romuautot

Tuottajavastuu koskee henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja. Tuottajia ovat ajoneuvojen valmistajat, ammattimaiset maahantuojat ja välittäjät. Romuajoneuvon viimeisellä omistajalla on velvollisuus viedä romuajoneuvo tuottajan tai tuottajayhteisön järjestämään vastaanottopaikkaan, jotka löytyvät Ympäristöhallinnon nettisivujen kautta tämän sivun oikean reunan linkistä.

Ajoneuvojen tuottajavastuu perustuu jätelakiin (1072/1993) ja valtioneuvoston asetukseen romuajoneuvoista (581/2004).

Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)

Sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia ja maahantuojia sekä myyjiä, jotka myyvät laitteita omilla tuotemerkeillään. . Hyväksytyt tuottajavastuuyhteisöt löytyvät Ympäristöhallinnon tuottajavastuuta koskevilta nettisivuilta oikealla olevan linkin kautta.

 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu perustuu jätelakiin (1072/1993) ja valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004).  

Paristot ja akut

Käytettyjen akkujen ja paristojen keräämisestä, kierrätyksestä, käsittelystä ja muusta jätehuollosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tuottaja. Akkujen ja paristojen tuottaja on suomalainen maahantuoja tai valmistaja, joka saattaa paristoja tai akkuja ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille. Vähittäiskaupan on otettava käytetyt kannettavat akut ja paristot maksutta takaisin kuluttajilta ilman uuden akun tai pariston ostopakkoa. . Hyväksytyt tuottajavastuuyhteisöt löytyvät Ympäristöhallinnon tuottajavastuuta koskevilta nettisivuilta oikealla olevan linkin kautta.

Akkujen ja paristojen tuottajavastuu perustuu jätelakiin (1072/1993) ja valtioneuvoston asetukseen paristoista ja akuista (422/2008).

Pakkausjäte

Pakkausjätettä koskeva tuottajavastuu on osittainen. Tuottaja vastaa omalta osaltaan, että kaikesta pakkausjätteestä hyödynnetään keskimäärin yhteensä 61 painoprosenttia sekä lisäksi siitä että sen markkinoille laskemasta pakkausmateriaalista kierrätetään valtioneuvoston pakkauspäätöksessä säädetty osuus.

Pakkausalan tuottajia ovat tuotteiden pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa. Hyväksytyt tuottajavastuuyhteisöt löytyvät Ympäristöhallinnon tuottajavastuuta koskevilta nettisivuilta oikealla olevan linkin kautta.

 

Pakkausmateriaali

Kierrätysvaatimus

  Kierrätystavoite v.2008

Kuitu (pahvi, kartonki, paperi)

  53 %

  60 % (hyödyntämistavoite 75 %)

Lasi

  48 %

  60 %

Metalli (esim. vanteet)

  25 %

  50 %

Muovi (esim. kelmut, hihnat)

  15 %

  22,5 %

Puu (esim. kuormalavat)

  -

  15 %

Pakkausten tuottajavastuu perustuu jätelakiin (1072/1993) ja valtioneuvoston päätökseen pakkauksista ja pakkausjätteistä (962/1997).

Linkit:

Jätelaki

Tuottajavastuu jätehuollossa
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Romuajoneuvoasetus

Sähkö- ja elektroniikkaasetus

Sähkö- ja elektroniikkaromuasetuksen muutokset  

Paristo- ja akkuasetus

 

tags
Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka