Asfaltointityön urakka-asiakirjat 2018

Julkaisun ”Asfaltointitöiden urakka-asiakirjat 2018” on laatinut Päällystealan neuvottelukunta PANK ry:n asiakirjatoimikunta. Nämä urakka-asiakirjat korvaavat asfaltointitöiden osalta aiemmassa julkaisussa ”Asfaltointi- ja tiemerkintätöiden urakka-asiakirjat 2016” olevat asiakirjat. 

Julkaisun sisältörakennetta on muutettu. Julkaisu sisältää asfaltointiurakan ”kaksiosaiset” malliasiakirjat siten, että ”Asiakirjat, osa A” käsittää hankkeittain muuttuvat erilliset malliasiakirjat ja ”Asiakirjat, osa B” käsittää harvemmin muuttuvat erilliset vakioasiakirjat.

Asiakirjat sisältävät ainoastaan perinteisen määräperusteisen yksikköhintaisen vuosiurakan asiakirjamallit. 

Asiakirjat on tarkoitettu kuntien lisäksi yksityisten rakennuttajien ja asfalttiurakoitsijoiden käyttöön. Asiakirjoissa on huomioitu Asfalttinormit 2017 ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 sekä rakennustyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (VNa) 205/2009. Asiakirjat ovat yhteensopivat muiden alalla yleisesti käytössä olevien asiakirjamallien kanssa. Työselostuksen rakenne ja nimikkeiden numerointi noudattaa Rakennustieto Oy:n julkaisua Infra-RYL 2017 Päällys- ja pintarakenteet.
 

Asfaltointitöiden urakka-asiakirjat 2018

Julkaisu sisältää perinteisen määräperusteisen yksikköhintaisen vuosiurakan asiakirjamallit. Tämä päivitys käsittää vain asfaltointityöt (aiemmin mukana on ollut sekä asfaltointi- että tiemerkintätyöt).

lateral-image-left
tags
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Vastuualueet
  • katujen ylläpito
  • infran rakennuttaminen
  • Kehto-foorumin koordinointi