Kiinteistö- ja toimitilaohjelmat

kiinteisto

Kuntien kannattavan kiinteistönpidon perusta luodaan palvelutuotannon tarpeita vastaavien kiinteistöjen ja toimitilojen strategisella suunnittelulla.

Toimitilahallinnon strategiatyön tulee aina lähteä kunnan omasta tahtotilasta, visiosta ja kuntastrategiasta. Niistä puolestaan on johdettavissa poliittiset linjaukset, jotka kohdistuvat omistamiseen, palvelutarpeisiin, maankäyttöön ja elinkeinoihin. 

Näiden avulla luodaan kunnan kiinteistöohjelma, jonka yhtenä osana määritellään palveluiden tarvetta vastaava toimitilaohjelma. Kuntayhteistyö ja ylikunnalliset ratkaisut on syytä suunnittelussa ottaa huomioon.

Ohjelmaa varten tulee olla tiedossa kunnan toimitilojen arvo, kunto ja korjaussuunnitelma. Ohjelmaa tulee päivittää säännöllisesti.

Kiinteistö- ja toimitilaohjelma on myös mahdollista yhdistää. Etenkin pienissä kunnissa tämä on suositeltavaa. Onnistuakseen strategiatyö vaatii yhteisen poliittisen tahtotilan.

Tutustu myös: 

Ohjekirja: Harkittua omistajuutta toimitiloihin. Ohjeita kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan

Raportti: Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali

tags
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta