Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut

Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluiden tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo, ominaisuudet ja olosuhteet halutulla tasolla.

​Palveluihin luetaan kiinteistöliiketoimintasanaston 2012 mukaan energianhallintapalvelut, energiakatselmukset, tekniset palvelut, kiinteistöhuolto, jätehuolto, siivouspalvelut ja ulkoalueiden hoito. Näillä sivuilla tarkastellaan näitä palveluita erityisesti kuntien tarpeista lähtevän kehittämisen sekä teknisen, taloudellisen ja laadullisuuden näkökulmasta.

Tutustu myös: 

Kuntien kiinteistönhoidon ja -huollon arviointi ja kehittäminen

Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.