Rakennusten energiatehokkuus

Energiaa voidaan säästää tai sen käyttöä tehostaa rakennusten lämmityksessä, katuvalaistuksessa, sähkön ja veden käytössä sekä hankinnoissa ja työkoneiden polttoaineen kulutuksessa. Energiansäästö tuo taloudellisten hyötyjen lisäksi kunnalle hyvää mainetta ja vähentää erilaisia ympäristöhaittoja kuten ilmansaasteita ja kasvihuonekaasuja.

Kunnan energiansäästötoimien tärkein kohde on omien rakennusten perustietojen ja nykytilan kartoitus. Terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet saadaan aikaan kohtuullisella energiankäytöllä. Säännöllinen kulutusseuranta muodostaa pohjan energiankäytön hallintatoimenpiteille.

Kunnan kiinteistöistä ja hankinnoista vastaavat ovat avainasemassa energiasäästötoimien onnistumiselle. Myös toimitilojen päivittäisten käyttäjien mahdollisuudet on hyvä muistaa.
 
Uusi kunnille ja kuntayhtymille tarkoitettu sopimuskausi on valmisteilla kaudelle 2017-2025. Liittyminen tähän on mahdollista syksystä 2016 alkaen.

Lämmitystarvelukuja käytetään lämpöenergian kulutuksen vertailun helpottamiseksi vuotuisten lämpötilavaihtelujen takia. Ohjeistus vertailun tekemiseen eli normeeraukseen löytyy Motivasta www.motiva.fi/kulutuksennormitus

Kuukausitason alueelliset lämmitystarveluvut ovat saatavissa Ilmatieteen laitokselta.

Lisätietoa:

tags
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta