Toimitilat

Rakennuttaminen

Kuntien toimitilojen hankinnan, hallinnan ja ylläpidon kysymykset ovat tehtäväalaamme. Tunnemme toimialamme säädöksiä, viranomaistoimintaa, hallinnon organisointia kunnissa sekä laadunohjauksen menetelmiä. Myös rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon menettelytavat kuuluvat asiantuntemukseemme. Palvelumme sisältävät tiedotusta, neuvontaa ja koulutusta.

Lisätietoa:

Suuntaviivoja rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon organisoinnille

Virva-hankkeen väliraportti. Hankkeen tarkoituksena on esittää ratkaisumalleja ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon nykyistä tehokkaammaksi organisoimiseksi.

lateral-image-left

Rakennusvalvonnan alueellistaminen - Arvio hyödyistä ja haitoista

Tästä selvityksestä käy ilmi, että alueellistamisella on vaikutuksia, ei pelkästään rakennusvalvontaan, vaan myös muihin kuntien toimintoihin ja itsehallintoon.

lateral-image-right
tags
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta