Toimitilat

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja hoito

Hyvä sisäympäristö vaikuttaa merkittävästi ihmisten hyvinvointiin. Sisätiloissa vietetään suurin osa elinajasta. Laadukas sisäympäristö tukee toimintojen ja työn optimaalista sujumista ja edistää tilojen
käyttäjien hyvinvointia.

Hyvä sisäympäristö on myös tärkeä tuotantotekijä. Lisäksi rakennuksen arvo säilyy, kun kunnossapito ja mahdolliset sisäympäristöongelmat hallitaan hyvin ja korjaukset kohdennetaan oikein. Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat kuitenkin valitettavan yleisiä.

Ongelmat voivat tulla esiin viihtyvyyshaittoina, mutta ne voivat aiheuttaa myös rakennuksesta johtuvaa oireilua ja jopa sairauksia. Sisäympäristöongelmat voivat olla hankalia, monisyisiä ja aikaa vieviä. Lisäksi niihin voi kietoutua työyhteisön tilanteeseen, viestintään ja johtamiseen liittyviä ongelmia, jotka vaikeuttavat entisestään sisäympäristöongelmien hoitamista.

Rakennusten koko elinkaaren (suunnittelu, rakentaminen, ylläpito) vaiheisiin tulee kiinnittää huomiota. Erityinen painopiste tulee kohdistaa ennaltaehkäisevään kiinteistönpitoon sekä laadukkaaseen kiinteistönhoitoon ja siivoukseen. Kuntien tulee huolehtia näihin liittyvästä riittävästä resursoinnista.

Kaikki sisäilmaongelmat eivät suinkaan ole homeongelmia. Tilojen käyttäjä, joka kokee saavansa oireita, ei itse luonnollisesti pysty sanomaan mistä oireet johtuvat. Siksi on tärkeää, että kaikki ilmoitukset sisäilmaongelmaepäilyistä otetaan vakavasti ja ne selvitetään välittömästi. Ongelmien peittely ja asioiden hoidon viivyttely vain pahentaa tilannetta. Sisäilmaongelmien tutkimiseen kehitetään jatkuvasti uusia menetelmiä. Näihin on syytä suhtautua pidättyvästi ennen kuin ne on hyväksytty asiantuntijatahojen riittävän näytön perusteella. Tutkimuksiin tulee siis käyttää vain hyväksyttyjä menetelmiä. 

Lisätietoa

Koululuokka

Sisäilmasto ja energiatehokkuus SE 5 -projekti

Sisäilmaston hyvän laadun ja energiatehokkuuden parantamisen yhdistävää tutkimustoimintaa ja sen myötä alan kirjallisuutta on suhteellisen vähän. Kunnissa tarvitaan kuitenkin yhteistä näkemystä erityisesti ylläpidossa, mutta myös rakennustoiminnassa. Tähän tiedon vajeeseen vastaamiseksi toteutettiin

lateral-image-left
Kirjastokuva

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. Ohje toimintatavoista sisäympäristöongelmia hoitaville ryhmille ja henkilöille

Työterveyslaitos, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio ja Suomen Kuntaliitto ovat työstäneet päättyvässä yhteistyöhankkeessaan toimintaohjeen kunnille sisäympäristöongelmien ratkaisemiseksi kuntien rakennuksissa.

lateral-image-right
tags
Jussi Niemi

Etunimi
Jussi
Sukunimi
Niemi
Tilapalvelupäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2115
Kännykkä
+358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti