Turvallisuus

Kuntien turvallisuussuunnittelu

Kuntien turvallisuustyön keskeinen työkalu on paikallinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaan kootaan oleellisimmat turvallisuuteen liittyvät hankkeet ja ohjelmat, joita pyritään viemään eteenpäin seuraavien vuosien aikana. Turvallisuussuunnitelmat uusitaan yleensä valtuustokauden alussa.

Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta ehkäistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia, häiriöitä ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tavoitteiden määrittelyssä hyödynnetään yleensä hallituksen Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa.

Turvallisuussuunnitelmia on tehty yksittäisten kuntien lisäksi seudullisina usean kunnan yhteisenä tai jopa maakunnan kokoisena. Toisaalta joissakin laajoissa kunnissa on koettu tarpeelliseksi tehdä kyläsuunnitelmia, jotta paikalliset tekijät tulee huomioitua riittävästi. Aluetta oleellisempi tekijä on paikallisten toimijoiden laaja-alainen sitouttaminen.

Turvallisuussuunnitelman laatii kunnan virkamiesjohto poliisin ja pelastuslaitoksen sekä paikallisten yhteisöjen, kuten elinkeinoelämän, seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että kunnan- ja kaupunginvaltuustot käsittelevät paikalliset turvallisuussuunnitelmat ja seuraavat niiden toteutumista. Tätä kautta turvallisuus tule osaksi kunnan tai kaupungin toimintastrategiaa ja johtamista.

Turvallisuussuunnitelman voi myös yhdistää sähköiseen hyvinvointikertomukseen.

Vähintään valtuustokausittain tehtävä hyvinvointikertomuksessa käsitellään kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita, eli samoja asioita joita käsitellään turvallisuussuunnitelmassakin. 

Lisätietoa:

Vesa-Pekka Tervo

Etunimi
Vesa-Pekka
Sukunimi
Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2353
Kännykkä
+358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • kuntien varautuminen
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka
tags