Turvallisuus

Pelastustoimi

Pelastustoimeen kuuluu onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuojelu. 

Onnettomuuksien ehkäisyllä pyritään ennalta ehkäisemään onnettomuuksia ja pienentämään vahinkoja. Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluu muun muassa valvonta, viranomaisyhteistyö, valistus ja neuvonta.

Pelastustoiminta koostuu onnettomuuden tai onnettomuuden uhkan edellyttämistä kiireellisistä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen ja pelastamiseen
tähtäävistä toimenpiteistä.

Pelastuslaitosten alueet

Väestönsuojelulla tarkoitetaan väestön ja omaisuuden turvaamista suuronnettomuuden ja poikkeusolojen varalta. Väestönsuojelu jaetaan yleiseen väestönsuojeluun, josta huolehtivat valtio ja kunnat sekä omatoimiseen suojeluun, josta huolehtivat pääosin yksityiset kiinteistöt ja kansalaiset. 

Pelastuspalvelua on viranomaisten, vapaaehtoisten järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminta vaikutuksiltaan laajoidssa onnettomuustilanteissa sekä esim. eksyneitä etsittäessä. Pelastuspalvelu jaetaan yleiseen pelastuspalveluun, meripelastuspalveluun ja lentopelastuspalveluun. 

Alueellisesta pelastustoimesta vastaavat kunnat. Vuodesta 2004 lähtien Suomessa on ollut 22 pelastuslaitosta. 
 
Pelastuslaitokset ovat järjestäytyneet Kumppanuusverkostoksi, jonka tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että tuotetut palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.
Lisätietoa pelastuslaitosten Kumppanuusverkostosta: http://www.pelastuslaitokset.fi
 
Meneillään olevan pelastustoimen uudistuksesta löydät lisätietoja osoitteesta: 
www.intermin.fi/kehittamishankkeet/pelastustoimenuudistus
 

lateral-image-left
Terveyskeskus

Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen

Muutoksia ja kokemuksia aluepelastuksesta 2004-2010. Seurantatutkimuksen 3. vaiheen loppuraportti.
lateral-image-right

Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi

lateral-image-left
Vesa-Pekka Tervo

Etunimi
Vesa-Pekka
Sukunimi
Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2353
Kännykkä
+358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • kuntien varautuminen
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka
tags