Vesihuolto

Vesiosuuskunnat

​Kuntaliitossa on toteutettu Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -projekti, jonka tavoitteena oli tarkastella vesiosuuskuntien toimintaa ja sen kehittämistä. Mukana projektissa olivat Kuntaliiton lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys, Pirkanmaan ELY-keskus, Pellervo-seura ja Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry.

Projektin aikana on laadittu kattava opas, joka on ladattavissa kirjakaupastamme e-julkaisuna. 

Oppaassa käsiteltäviä aihepiirejä ovat:

 • Toimintaympäristön muutoksen vaikutukset vesihuoltotoimintaan
 • Vesihuollon järjestäminen: vesihuoltoverkostojen laajentaminen, toiminta-alueen rajaaminen, liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen, haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen
 • Vesihuoltolaitosten talouden hallinta ja kuntien vesihuoltoavustukset
 • Vesiosuuskunnan hallinto ja sen vastuut
 • Vesiosuuskunnan tehtävät - vesiosuuskunnan laadukas toiminta
 • Sopimuspohjaisen toiminnan vaihtoehdot ja mahdollisuudet
 • Vesihuoltolaitosten välisen yhdistymisen haasteet
 • Vesiosuuskunnan yhdistäminen kunnalliseen vesihuoltolaitokseen
 • Vesiosuuskuntien välinen sulautuminen

Julkaisu

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -oppaasta on lisäksi laadittu yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa koulutuspaketit eri kohderyhmille. Koulutuspaketteja voidaan käyttää esimerkiksi kuntien ja ELY-keskusten järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi ne helpottavat materiaaliin tutustumista itsenäisesti. Kohderyhminä ovat vesiosuuskunnat, luottamushenkilöt, kuntakonsernin henkilöstö sekä yhdistymisasioista kiinnostuneet. Kukin paketti on laadittu kyseisen kohderyhmän erityistarpeet huomioon ottaen.

Koulutuspaketit löytyvät liitteistä

 

tags
Tuulia Innala

Tuulia Innala

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Vastuualueet
 • Jätehuolto
 • Vesihuolto
 • Hulevesien hallinta
Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
 • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
 • vesihuolto