Ympäristöterveydenhuolto

Tupakkalaki ja savuton kunta

Tupakkalain tavoitteen on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Suurin osa Suomen kunnista on jo julistautunut savuttomiksi työpaikoiksi. Savuton toimintakulttuuri suojelee kuntalaisen terveyttä ja edistää myös tupakkalain tavoitteen saavuttamista. Savuttomuuden edistämisen lisäksi kunta valvoo tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista osana ympäristöterveysvalvontaa.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä on luvanvaraista ja valvottua

Kunta myöntää tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvat hakemusten perusteella sekä valvoo tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä markkinointi- ja esilläpitokieltoja. Myyntilupien käsittelystä peritään maksu ja voimassa olevien myyntilupien valvonnasta peritään veroluonteinen kunnan hyväksymän taksan mukainen vuotuinen valvontamaksu, joka voi olla enintään 500 € myyntipisteeltä tupakan myyntiluvan valvonnasta sekä 500 € myyntipisteeltä nikotiininesteiden myyntiluvan valvonnasta.

Tupakointikiellot laajenevat

Tupakkalain uudistuksessa (15.8.2016) tupakointikiellot laajenivat siten, että ajoneuvoissa ei saa tupakoida, kun kyydissä on alle 15-vuotias lapsi. Vuoden 2017 alusta lähtien asuntoyhteisöt voivat hakea kunnan määräämiä tupakointikieltoja asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja jopa huoneistojen sisätiloihin. Tupakointikieltohakemuksen käsittely on maksullista.

Ohjeistukset viranomaisille

Valvira ohjeistaa tupakkalain valvontaa. Kuntaliiton yleiskirjeellä 13/2016 täsmennetään menettelyjä kunnassa sekä kunnan perimiä valvontamaksuja, joiden luonne on uudessa laissa osittain veroluonteinen. Uuden tupakkalain mukaisia valvontamaksuja voidaan periä 1.1.2017 alkaen. Kunnassa on syytä hyväksyä hyvissä ajoin uuden tupakkalain mukainen maksutaksa, jolloin tupakkalain aiheuttamat viranomaiskustannukset kunnalle saadaan hyvin todennäköisesti katettua täysimääräisesti perittävillä maksuilla. 

Lisätietoa:

Ohjeet tupakointikiellon hakemiseen asunnon sisäosiin on julkaistu

Taloyhtiöt voivat hakea kunnan viranomaiselta tupakointikieltoa sekä huoneistojen käytössä oleville parvekkeille ja pihoille että asuinhuoneiston asuintiloihin. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat julkaisseet tupakointikieltohakemuksen tekemistä ja

lateral-image-left
tags
Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Vastuualueet
  • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut.
  • Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi.
  • Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.