Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkosto

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkosto (TKK) on kuntien riskienhallinta-, turvallisuus- ja varautumistyötä tukeva verkosto. Kuntaliitto hallinnoi verkostoa ja varmistaa edellytykset sen toiminnalle.

Verkoston tavoitteena on kehittää kuntien turvallisuuskulttuuria, turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa sekä lisätä turvallisuus- ja varautumistyön merkitystä ja vaikuttavuutta osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Verkosto on tarkoitettu kuntien henkilöstölle ja se tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja keskusteluun.

 

Lisätietoja

Jouni Perttula, ohjausryhmän puheenjohtaja
p. 040 196 6512
jouni.perttula@tampere.fi

Ari Korhonen, koordinaattori
p. 044 797 1550
ari.korhonen@kuntaliitto.fi