Asumisen turvallisuus

Kodin ja sen lähiympäristön turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu lähtökohtaisesti asukkaille itselleen, kunta puolestaan vastaa alueellaan asukkaittensa hyvinvoinnin kehittämisestä. Turvallisuuskulttuurin rakentamiseen osallistuminen kuuluu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Riskienhallinnassa huomio kiinnitetään niin toimintaan, toimitiloihin kuin työntekijä- ja asiakasriskeihin. Moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti toimien voidaan varmistaa turvallinen arki sekä sosiaalihuollon erilaisissa toimintayksiköissä että asiakkaiden kodeissa.

On tärkeää huolehtia kodin paloturvallisuudesta - monet tulipalot voitaisiin estää ennalta. Kotia voi parhaiten suojata toimimalla paloturvallisesti sähkölaitteiden, tulisijojen ja kynttilöiden kanssa. Kodissa tulisi olla riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia.

Omassa kodissa asuminen on tärkeä asia jokaiselle ihmiselle. Ihmisten toimintakykyisyyden tukemiseksi ja kotona asumisen edistämiseksi on kehitetty erilaisia teknologisia ratkaisuja ja -laitteita.

Lisätietoja:

https://www.kotonaasumisenturvallisuus.fi/

Asumisturvallisuustesti

Turvallisia sote-palveluja: opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

VTKL: Kotiturva-hanke

SPEK: Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hanke

Paloturvallisuus

SM: Turvallinen elämä ikääntyneille

Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi