Kuntien jatkuvuudenhallintaprojektit KUJA 1 ja 2

Kuntien jatkuvuudenhallintaprojekti (KUJA) on Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyössä vuosina 2014-2016 toteuttama hanke. Hankkeen tavoitteena oli tukea ja kehittää kuntasektorin varautumista ja jatkuvuudenhallintaa luomalla ja jalkauttamalla yhtenäiset perusteet, toimintamallit sekä työvälineet kuntien ja kuntakonsernien toimijoiden tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan toteuttamiseksi.

Projektin tavoitteena oli kehittää kuntakentän toimijoiden kykyä ja valmiuksia varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Projektin tuottamat työkalut tukevat laajasti uhkien ja häiriöiden hallinnan kehittämistä ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamista kaikissa tilanteissa sekä kytkee osaltaan kriittiset toimijat yhteistoimintaan paikallishallintotasolla.

Nyt käynnissä oleva KUJA2-projekti (2017-2019) on jatkoa projektin ensimmäiselle vaiheelle. KUJA2-projektin tavoitteena on jatkaa kuntien jatkuvuudenhallinnan tukemista ja laajentaa työ myös tuleviin maakuntaorganisaatioihin. KUJA2-projektin tavoitteena on kuntien ohella tukea tulevia maakuntia varautumisessa sekä varautumiseen liittyvässä yhteistyössä niiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös edistää sote- ja maakuntauudistuksen onnistumista varautumisen osalta sekä yhteistä ymmärrystä varautumiseen liittyen.

Projekti tukee valtakunnallisia varautumiselle asetettuja tavoitetiloja sekä sisäministeriön ja aluehallintovirastojen varautumiseen liittyviä tehtäviä. Projektin tuotoksia tulevat olemaan mm. päivitetty jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonsepti sekä kuntien kansallisen varautumisverkoston perustaminen. Projektissa myös tuotetaan ja kootaan yhteen toimintamalleja, työkaluja ja hyviä käytänteitä kuntien ja maakuntien hyödynnettäväksi. Lisäksi laaditaan esiselvitys alueelliseen ennakoivaan tilannekuvaan liittyvistä tietotarpeista ja tietojärjestelmistä sekä suositus satamien varautumisesta. Yksi tavoitteista on tukea yhdessä ELVAR-toimikuntien kanssa julkisen sektorin ja elinkeinoelämän varautumisen yhteensovittamista.

Kunnan varautumisen johtaminen - Uusi opas saatavilla

Oppaan tavoitteena on tarjota kunnan johdon käyttöön kootusti ja käytännönläheisesti ne työvaiheet, jotka sisältyvät kunnan varautumisen johtamiseen. Oppaassa esitettävät tiedot perustuvat mm. kuntalakiin, valmiuslakiin, kunnan toimintoja koskevaan toimialakohtaiseen erityislainsäädäntöön

lateral-image-right

Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projektille Timanttiteko-palkinto

Turvallisuuskomitea on myöntänyt vuoden 2017 Timanttiteko-palkinnon KUJA-projektille. Palkinto jaettiin Helsingissä 14.3.2018.

lateral-image-left
tags
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus