Pelastustoimi

Kunnat vastaavat alueellisesta pelastustoimesta. Vuodesta 2004 lähtien Suomessa on ollut 22 pelastuslaitosta.

Pelastustoimen tehtäviin kuuluu onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuojelu. Lisäksi useat pelastuslaitokset tukevat kuntien varautumistyötä.

Onnettomuuksien ehkäisyllä pyritään ennalta ehkäisemään onnettomuuksia ja pienentämään vahinkoja. Onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluu muun muassa valvonta ja turvallisuusviestintä.

Pelastustoiminta koostuu onnettomuuden tai onnettomuuden uhkan edellyttämistä kiireellisistä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen ja pelastamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Väestönsuojelulla tarkoitetaan väestön ja omaisuuden turvaamista suuronnettomuuden ja poikkeusolojen varalta. Väestönsuojelu jaetaan yleiseen väestönsuojeluun, josta huolehtivat valtio ja kunnat sekä omatoimiseen suojeluun, josta huolehtivat pääosin yksityiset kiinteistöt ja kansalaiset. 

Pelastuslaitokset ovat järjestäytyneet kumppanuusverkostoksi, jonka tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten palveluita. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto pyrkii työllään varmistamaan, että pelastustoimen palvelut ovat laadukkaita, tehokkaita ja taloudellisia ja että ne perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä. 

Linkit:

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

tags