Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta

Kuntien tulee pystyä hoitamaan kriittiset tehtävänsä ja turvata asukkaiden hyvinvointi ulkoisen tai sisäisen toimintaympäristön häiriöistä, uhkista ja riskeistä huolimatta. Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan toimintamallia, jolla organisaatio rakentaa valmiuden ja kyvyn hoitaa keskeisimmät tehtävät kaikissa tilanteissa.

Jatkuvuudenhallinta on prosessi, jolla tunnistetaan toiminnan uhat ja niiden vaikutukset sekä luodaan kattava malli toimintakyvyn hallinnalle.

Kuntaliitto on kehittänyt yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen ja laajan kumppanuusverkoston kanssa yhteisen varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonseptin ja työkalut kuntien varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan arviointiin ja kehittämiseen. Työkalut on kehitetty osana KUJA-projekteja.

Oheisella pikatestillä ja arviointimallilla voidaan arvioida organisaation jatkuvuudenhallinnan kehittämistarpeita. Mikäli pikatestin tulos on yli 14 pistettä, organisaation varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa on selkeitä puutteita, jotka voivat johtaa häiriötilanteissa vakaviin seurauksiin.

Paremman varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämispolkua sekä hallintamenetelmiä voidaan rakentaa tarkemmilla kypsyysanalyysi- ja suunnittelumalleilla. Tähän voidaan käyttää KUJA-arviointimallia, jolla kartoitetaan organisaation varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehitettävät osakokonaisuudet. Arviointimallin avulla voidaan rakentaa myös kehittämispolku, jolla eri tasojen vaatimuksia seuraamalla varautumista ja jatkuvuudenhallintaa voidaan kehittää systemaattisesti.

Työkalut varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan

lateral-image-right
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus