KuntaGML

KuntaGML -tietopalvelurajapintojen kehittämishankkeet

Kuntien teknisen ja ympäristötoimen tiedonvaihdon tehostamiseksi käynnistettiin Kuntaliitossa valmistelutyö helmikuussa 2001. Tavoitteeksi asetettiin standardimuotoisten tietopalvelurajapintojen toteuttaminen kuntien käyttämiin tietojärjestelmiin. Päädyttiin toteuttamaan palvelut käyttäen OGC:n (Open Geospatial Consortium) kehittämiä standardeja. Kuntien tuottamien tietojen määrittelyssä käytetään GML käsitekieltä ja palveluina WMS ja WFS tiedonsiirtoprotokollaa. Hanke nimettiin käytetyn tekniikan mukaan KuntaGML-hankkeeksi.

GML (Geographic Markup Lanquage) on OGC:n kehittämä käsitekieli, jolla kuvataan paikkatietokohteita käyttäen XML (eXtensible Markup Lanquage) kielioppia. WMS (Web Map Service) palvelu välittää kuvatietoa. WFS (Web Feature Service) välittää paikkatietokohteita, joihin on liitetty kohteen ominaisuustietoja.

Ensimmäinen KuntaGML hanke on valmistunut 27.2.2009. TEKESin ja kuntien yhdessä rahoittamassa osahankkeessa valmistuivat kantakarttojen ja asemakaavojen tietopalvelurajapinnat. Hankkeeseen tuli mukaan valtaosa Suomen kunnista kattaen 84,8 % (4,4 milj. asukasta) koko maan väestöstä. Päätöskokouksessa 19.5.2009 päätettiin jatkaa Kuntaliiton toimenpitein hankkeen tulosten markkinointia kuntiin tavoitteena koko kuntakentän kattavuus KuntaGML -rajapintojen käyttöönotossa. KuntaGML- hankkeen rahoittajina ovat olleet kunnat ja TEKES (Teknologian Kehittämiskeskus).

KRYSP (Kunnan Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut) -hanke jatkoi ensimmäisen KuntaGML -hankkeen työtä.  Hankkeessa määriteltiin ja toteutettiin lisää kuntien teknisen ja ympäristötoimen prosessien tietopalvelurajapintoja, määriteltiin sähköisiä asiointipalveluja sekä toteutettiin kuntien rajapinnat kokoava Kuntien paikkatieto palvelu (KTP). Hankkeen päärahoittaja on ollut  valtiovarainministeriö kuntien valtionosuusrahoituksella. Hankkeen omistaja on Suomen Kuntaliitto.
 
Sähköisen asioinnin ja demokratian ohjelman (SADe) yhteydessä on toteutettu lisää KuntaGML -rajapintoja sekä toteutettiin sähköisiä asiointipalveluja, jotka hyödyntävät KuntaGML -rajapintoja. 
 
Kuntaliitto valmistelee parhaillaan uusia KuntaGML-rajapintahankkeita (yleiskaavat ja yleisten alueiden hallintajärjestelmät) sekä jo toteutettujen rajapintojen ylläpitomenettelyä.