Toteutetut tietopalvelurajapinnat

Tietomallit ja skeemat

KuntaGML- ja KRYSP-hankkeissa toteutetuista tietopalvelurajapinnoista voidaan asiakkaan tietojärjestelmillä noutaa kunnan tuottamia ajantasaisia tietoja kuten kantakartta, asemakaava, opaskartta, osoitteet, valmiiden rakennusten tiedot sekä rakennus- ja ympäristölupaprosessissa tarvittavat ja syntyvät tiedot.

Rajapintakokonaisuudet ovat seuraavat:

 • Asemakaavatiedot
 • Kantakarttatiedot
 • Rakennusvalvonnan tiedot
 • Ympäristölainsäädännön mukaiset luvat, ilmoitukset ja päätökset
 • Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut
 • Ympäristötoimen tiedot
 • Pilaantuneet maa-alueet
 • Luontotieto
 • Ympäristön tila ja seurantatiedot
 • Osoitteet
 • Opaskartta, palvelut, toimipaikat
 • Katuverkon ja kevyen liikenteen verkon topologia
 • Yleisen alueen käytön lupatiedot

Rajapinnat on toteutettu seuraavien järjestelmätoimittajien ao. tuotteisiin:

Paikkatietopalvelu

Tietomallit ja skeemat