Liikenneinfra kuntoon

Me Kuntaliitossa pidämme välttämättömänä, että valtion jatkuvasti rappeutuva tie- ja rataverkko saadaan viimein kuntoon. Liikenneinfran merkitys kansantaloudelle, viennille ja työllisyydelle on suuri. Toimivat liikenneyhteydet ovat tärkeitä kaikkien kuntien, kaupunkien ja alueiden saavutettavuudelle ja parantavat niiden kehittymisen edellytyksiä. Tiestön ja rataverkon heikko kunto vaikuttaa meidän jokaisen arkeemme.

Valtion rahoitus liikenneverkkoon ei ole pysynyt ajantasaisena. Tämä näkyy rapistuvina väylinä ja kehittämishankkeiden viivästymisenä. Suomen liikenneinfra on jäänyt jälkeen muiden Pohjoismaiden tasosta.

Kunnat ja kaupungit rahoittavat peräti 45 prosenttia Suomen liikenneväylien kunnossapidon ja investointien kokonaiskustannuksista. Tämä tarkoittaa noin 1,4 miljardin vuosikustannuksia. Silti tieliikenteeltä kerättävät vuosittaiset yli 8 miljardin euron verotulot menevät kokonaan valtiolle. Kuntia toivotaan aina vain suuremmalla rahoitusosuudella mukaan valtion infrahankkeisiin.

Valtion budjettirahoitusta liikenneverkkoon täytyy nostaa. Valtio rahoittaa tällä hetkellä perusväylien kunnossapitoa keskimäärin miljardilla eurolla vuosittain. Perusväylien ylläpitoon on välttämätöntä saada 300 miljoonan euron vuosittainen korotus. Lisäksi liikenneverkon kehittämishankkeiden rahoitusta tulisi lisätä vuosittaisesta 500 miljoonasta miljardiin euroon, kuten parlamentaarinen työryhmä on linjannut.

Kunnat osallistuvat vapaaehtoisesti yhteishankkeisiin valtion kanssa, jos näkevät sen hyödylliseksi yhdyskuntiensa kehittämiselle. Kunnilla ei ole kuitenkaan omien tehtäviensä rahoittamisen lisäksi rahaa valtion liikennehankkeiden pelastamiseen. Kun valtio ja kunnat hoitavat omat perusvastuunsa, paranevat edellytykset myös kuntien ja valtion hyödyllisille yhteishankkeille ja niiden uusille rahoitusratkaisuille.

Kuntaliitto ja Manner-Suomen kunnat: Valtion budjettirahoitusta liikenneinfraan nostettava 800 miljoonalla eurolla

Kuntaliitto ja kaikki Manner-Suomen kuntien ja kaupunkien johtajat pitävät välttämättömänä, että valtion jatkuvasti rapistuva tie- ja rataverkko saadaan viimein kuntoon. Kuntaliiton ja kuntien mukaan valtion liikenneinfran budjettirahoitusta on nostettava 800 miljoonalla eurolla.

lateral-image-left

Podcast: Tiet ja radat kuntoon

Mitä Suomen rapistuville teille ja junaradoille pitäisi tehdä? Muutoksen mahdollistajat -podcastissa viestintäjohtaja Maira Kettusen vieraina toimitusjohtaja Minna Karhunen ja suunnittelu- ja konsulttitoimisto WSP Finlandin johtaja, professori Jorma Mäntynen.

lateral-image-right

Liikenneinfran tulee näkyä hallitusohjelmassa

Kuntaliitto toivoo, että hallitusohjelmassa huomioidaan infran riittävä rahoitustaso ja että liikennejärjestelmää suunnitellaan pitkäjänteisesti, yli hallituskausien.

lateral-image-left

Kuntaliitto ja Manner-Suomen kunnat: Valtion budjettirahoitusta liikenneinfraan nostettava 800 miljoonalla eurolla

23 suurimman kaupungin johtajat ja Kuntaliitto: Valtion ja kuntien työnjako liikenneinfran rahoituksessa pidettävä selkeänä