Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan menettelyjen yhtenäistäminen

Rakentamisessa, sen suunnittelussa ja valvonnassa rakennusvalvontaviranomaisten kanssa asioi valtakunnallisia ja seudullisia toimijoita. Kuntien nykyiset erilaiset käytännöt lisäävät rakentajien työtä ja kustannuksia.

Yhtenäiseen toimintaan pyritään eri tasoilla ja yhteisellä toimintapolitiikalla koko maassa.  Viranomaistoiminnan asema kunnissa järjestetään niin, että se tukee viranomaistoiminnan riippumattomuutta. 
 
Kuntaliiton rakennusjärjestyssuosituksen avulla kunnat voivat kjehittää rakennusjärjestyksen sisältöä yhdenmukaiseen suuntaan ja rakennusvalvontamaksuja koskevan suosituksen avulla kunnat voivat yhdenmukaistaa taksojen rakenteita ja perusteita. 

Rakennusvalvonnan kuntayhteistyö

Kuntien sopimukseen perustuva yhteistyö viranomaistoiminnassa on yleistymässä. Viranomaistehtävien ostaminen on tapa järjestää hallintoa, josta päättää kunnanvaltuusto. Tehtävien ostaminen edellyttää käytännössä kirjallista sopimusta. Kuntien lakisääteisten tehtävien hoitaminen voidaan ostaa vain toiselta kunnalta, ei kuntayhtymältä, jossa kunta ei ole jäsenenä eikä yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä.

Opas rakennusjärjestyksen laatimiseen

Opas sisältää ohjeita kunnille rakennusjärjestyksen uudistustyöhön. Oppaaseen on koottu kuntien hyviä käytäntöjä, viimeaikaisen lainsäädännön sekä yhdyskuntakehityksen ajankohtaiskysymyksiä valmiiden mallien muotoon.

lateral-image-left
tags