Yhdyskuntatiimi esittäytyy

Laura Hassi

Olen työskennellyt Kuntaliitossa asumisen asiantuntijana. Vastuulleni kuuluu asuntopoliittinen edunvalvonta ja osallistuminen asumisen kehittämiseen.

Myös kuntien ja niiden vuokrataloyhtiöiden käytännön kysymyksiin pyrin löytämään vastauksia tai asiantuntevan vastaajan - joko talostamme tai asuntosektorin toimijoilta muualta.
 
Kuntaliitossa näemme asumisen kuuluvan maankäytön ja liikenteen kanssa samaan päätöksenteko- ja suunnittelukokonaisuuteen. Siksi työskentelen yhdyskunta-tiimissä, jossa työstän asumisen ja asuntopolitiikan kysymyksiä kaavoituksen, maapolitiikan, liikennesuunnittelun ja kaupunkipolitiikan asiantuntijoiden kanssa.

Kuntakentän asuntopoliittinen asiantuntemus ei perustu yhtenäiseen koulutustaustaan tai professioon. Alan asiantuntijat sijoittuvat kunnissa myös organisatorisesti hajalleen kuntien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lisäksi kuntien omistamissa vuokrataloyhtiöissä on vahva asuntopoliittinen asiantuntemus. Ammatillisen yhteisöllisyyden sijasta on kunta-alan aktiivisten asuntopolitiikan asiantuntijoiden verkottumisella ja tapaamisilla erittäin tärkeä merkitys edunvalvonnan kannalta. Tavoitteemme onkin ylläpitää mahdollisimman avointa keskustelua hallituksen asuntopolitiikan täytäntöönpanosta vastaavien virkamiesten ja kuntakentällä toimivien asumisen ja asuntopolitiikan asiantuntijoiden kesken. Onnistunutta asuntopolitiikkaa voidaan tuottaa vain toteuttamista ja toimeenpanoa tuntevan kuntakentän myötävaikutuksella.

Laura Hassi

Etunimi
Laura
Sukunimi
Hassi
Asiantuntija, asuntoasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2264
Kännykkä
+358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö