Kuntien kiertotaloustärpit

Porvoo: Koulujen tempaukset kasvattavat oppilaita ja vanhempia kestäviin elämäntapoihin

Tempauksessa oppilaat tekevät vapaa-ajallaan ekotekoja viikon ajan ja merkitsivät teot ennalta jaettuun Ekotapapassiin. Passissa on lueteltu kierrätykseen, energian säästöön ja kuluttamiseen liittyviä ekotekoja. Merkinnän saa esimerkiksi viemällä metallia metallinkeräykseen tai sammuttamalla turhaan palavan valon. Oppilaat täyttävät Ekotapapassia kotonaan ja palauttavat sen täytettynä opettajalleen. Kaikki oppilaat saavat vapaaehtoisesta osallistumisestaan todistuksena oman Ekotapa-diplomin, minkä lisäksi passinsa palauttaneiden kesken arvotaan palkintoja luokkakohtaisesti sekä muutama pääpalkinto.

Porvoon Kevätkummun koulussa ollaan aina oltu kiinnostuneita ympäristöasioista ja yhtenä osana ympäristökasvatuskokonaisuutta on Ekotapapassi. Sen innovoi vuonna 2014 Kevätkummun alakoulun ympäristötiimi, johon tuolloin kuului kaksi luokanopettajaa sekä koulunkäyntiavustaja.

Samaan aikaan, kun Kevätkummussa innovoitiin Ekotapapassia, Itäisen Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra mietti kunnan ympäristötoimen kanssa uusia, erilaisia tapoja kannustaa asukkaita ekotekoihin. Aiemmin he olivat järjestäneet muun muassa erilaisia energiansäästötapahtumia ja energianeuvontaa. Sitten syntyi idea koululaisille suunnatusta energiakasvatuksesta ja he päättivät haastaa koululaiset mukaan kilpailuun. Yhteydenotoissa kouluille kuultiin Kevätkummun koulun Ekotekopassista. Posintra ehdotti, että Ekotapapassi-tempaus siirrettäisiin valtakunnalliselle energiansäästöviikolle ja mukaan haastettaisiin muutkin viidesluokkalaiset. Ja näin on nyt toimittu joka vuosi alkaen syksystä 2015.

Posintran hankevastaava selvittää vuosittain Porvoon koulutoimelta rehtorit ja viidesluokkalaisten luokanopettajat, ja lähettää sähköpostitse haasteen Kevätkummun koulun viidesluokkalaisten nimissä – haaste on ”oppilaalta oppilaalle”. Mukaan ilmoittautuville lähetetään ohjeistus, passit, diplomipohjat ja materiaalia esimerkiksi ympäristömerkeistä. Myös kouluissa käsitellään ympäristöaiheita tuon viikon aikana, vaikka suurimmaksi osaksi Ekotekopassin toimet tehdäänkin koulun ulkopuolisella ajalla.

Vapaa-ajalla tehtävät ekoteot voivat olla kierrätykseen, energian säästöön ja kuluttamiseen liittyviä. Merkinnän passiin saa esimerkiksi viemällä biojätteitä kompostiin tai biojäteastiaan tai pyöräilemällä autokyydin sijaan. Oppilaiden vanhemmat kuittaavat ekoteot passiin. Näin saadaan sitoutettua vuosiluokan lasten vanhemmatkin. Ekotapapassista on saatu hyvää palautetta myös vanhemmilta. He ovat saaneet uusia vinkkejä omiin toimintatapoihinsa ja näin koko perheen tavat voivat muuttua ekologisemmiksi.

Passinsa palauttaneiden kesken arvotaan palkintoja luokkakohtaisesti sekä muutama pääpalkinto. Passi palautetaan viikon päätteeksi opettajalle, joka puolestaan lähettää passinsa palauttaneiden nimet tiedoksi arvontoja varten. Arvonnan suorittaa Posintra, palkintoja jaetaan kouluilla ja pääpalkinnon jako järjestetään yhteistyössä kirjaston kanssa. Porvoossa kirjasto osallistuu aktiivisesti toimintaan ja se on halunnut olla mukana myös uudessa koululaisille suunnatussa energiaopetuksessa.

Kevätkummussa uusille opettajille annetaan ekokoulutusta. Joka vuosi edellisen vuosiluokan opettajat ja oppilaat kertovat seuraavalle vuosiluokalle, mitä ovat itse tehneet. Haastetta on levitetty omassa kunnassa sekä suomenkielisissä että ruotsinkielisissä kouluissa. Ekotekotempauksen materiaalit löytyvät nyt myös edu.fi-verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi.

Ekotapapassi on suunnattu viidesluokkalaisille, mutta kaikilla eri vuosiluokilla on ympäristöoppia teemoittain – esimerkiksi ykkösluokkalaisille teemana on veden säästö. Ekotapapassin kautta saadaan tuotua myös koteihin kouluissa opeteltuja kestäviä elämäntapoja.

Hyödyt:

  • Ekotapakoulutetut oppilaat
  • Edistää kaupungin kiertotaloustavoitteita
  • Keinoja arkipäivän kestäviin valintoihin
  • Myös oppilaiden perheet oppivat ekotekoja
  • Tuonut Porvoolle kansainvälistä näkyvyyttä

5 askelta koululaisten kasvattamiseen kestäviin elämäntapoihin säännöllisesti toistuvalla Ekotapahaasteella

Kestävät elämänavat on helpointa oppia jo nuorena. Ekotapahaasteella tavoitetaan yhden vuosiluokan koululaiset pohtimaan omaa toimintaansa ja saadaan koululaiset toimimaan ympäristömyönteisesti. Konkreettiset teot kerätään passiin. Ne voivat olla kierrätykseen, energian säästöön ja kuluttamiseen liittyviä - merkinnän passiin saa esimerkiksi viemällä jätteitä kierrätykseen tai sammuttamalla turhaan palavan valon. Vanhemmat allekirjoittavat passin.

1. Tutustu Ekotapapassi- työkaluun ja muuhun saatavilla olevaan materiaaliin

Opettajan verkkopalvelussa edu.fi on saatavilla suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio Ekotapapassista sekä tulostettava diplomi. Voit hyödyntää tätä tai rakentaa sen pohjalta omia kestävän kehityksen tarpeitasi parhaiten tukevan työkalun.

2. Kartoita mahdolliset toimijat kunnassasi

Ekotapapassi-tempaus sopii kokemusten mukaan parhaiten viidesluokkalaisille. Vuosittain toistuvalla tempauksella saadaan joka vuosi mukaan uudet oppilaat. Pyydä oman kuntasi koulutoimesta rehtoreiden ja viidesluokkalaisten luokanopettajien yhteystiedot. Kunnan ympäristötoimessa tai kehitysyhtiössä voi myös olla kiinnostusta toimia yhteistyössä koulujen kanssa, esimerkiksi koordinoimalla haasteen lähettämistä ja siihen vastaamista.

3. Tarjoa toimintatapaa luokanopettajille

Kerro mitä Ekotapapassi-haaste edellyttää opettajalta, oppilailta ja vanhemmilta, millaista materiaalia on saatavilla ja mitä hyötyä toimintatavasta olisi. Kun ensimmäinen opettaja innostuu, hänen luokkansa voi haastaa mukaan muita. Tällöin opettajan tai jonkun muun mukana olevan tahon on otettava vastuu haasteeseen vastaavien nimien keräämisestä mahdollista palkintojen arvontaa varten. Ekotapapassi-tempauksen voi toteuttaa myös luokan omana toimintana haastamatta muita.

4. Tue toimintaa alussa

Toimita muiden viidesluokkalaisten luokanopettajien yhteystiedot haastetta varten haastajaluokan opettajalle tai muulle sovitulle toimijalle. Tiedustele rehtoreilta koulun mahdollisuutta tukea Ekotapapassi-haastetta esimerkiksi pienten palkintojen muodossa. Selvitä, löytyykö kunnasta muita mahdollisia palkintosponsoreita. Ehkä voit myös kertoa paikallislehdelle toiminnasta?

5. Muistuta Ekotapapassihaasteesta seuraavana vuonna

Viidesluokkalaisten opettajat vaihtuvat vuosittain ja haastekapulaa ei välttämättä muisteta siirtää eteenpäin koulun arjen tohinassa ilman muistuttelua. Tavoitteena on vakiinnuttaa Ekotapapassihaaste koulun vuosirytmiin, esimerkiksi toteutettavaksi aina kansallisella energiansäästöviikolla 41, ja tehdä haasteesta hauska tapahtuma, jota niin opettajat kuin oppilaatkin tietävät odottaa.

Hankintaäkökulma: Koulun omat kestävät hankinnat

Haasteviikon aikana voidaan kiinnittää huomiota myös koulun kestävien hankintojen toteuttamiseen. Kestävät hankinnat voisi olla jopa yhtenä vuosiluokan teemana. Hankintoja pohdittaessa voidaan arvioida, voiko jonkun tarvitsemansa tavaran lainata tai hankkia palveluna. Tai voiko tuotteen hankkia käytettynä? Entä miten koulutarvikkeiden ja -kirjojen kierrättäminen on järjestetty kunnassasi?

Myös ekotapapassiin voi lisätään hankintanäkökulman, mikä ohjaa koululaisten omia hankintoja.