Ympäristö-tiimi esittäytyy

Marko Nurmikolu

MarkoNurmikoluOlen toiminut lakimiehenä Kuntaliiton alueet ja yhdyskunnat -yksikön ympäristötiimissä vuodesta 2012. Toimin oikeudellisena neuvonantajana ympäristönsuojelun, jätehuollon sekä ympäristöterveyden vastuualueilla.

Työtäni on viime vuodet värittänyt ympäristöoikeuden täydellinen myllerrys. Vesilaki, jätelaki ja nyt ympäristönsuojelulaki ovat kokeneet kokonaisuudistuksen. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto on uudistunut monella tapaa. Isoja puheenaiheita kuntien viranomaisten kannalta ovat tällä hetkellä valvonnan kehittäminen ja muuttuminen yhä enemmän maksulliseksi. Toinen iso kysymys on kuntien, valtion ja muiden toimijoiden väliset suhteet. Menettelyjen sähköistyminen ja uudet tietojärjestelmät tulevat asettamaan lisäksi tulevaisuudessa omat haasteensa.

Kuntien ympäristöhallinnon virkamiehistö on arvokas resurssi kuntien hallinnossa. Yksi tärkeimpiä tehtäviäni onkin vahvistaa heidän asemaansa ja toimia lakimiehenä myös heille.