Ympäristö-tiimi esittäytyy

Miira Riipinen

Olen alueet ja yhdyskunnat -yksikön ympäristötiimissä ympäristöpäällikkönä. Tehtävässäni edistän ja kehitän kuntien ympäristönsuojelua ja huolehdin kuntien eduista ympäristölainsäädännön ja hallintorakenteiden muutoksissa. Ympäristönsuojelun lisäksi tiimimme huolehtii myös kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävistä.  

Työurani aikana olen päässyt työskentelemään hyvin erikokoisten kuntien ympäristöhallinnossa ja verkostoitunut laajasti kuntien ympäristönsuojelun toimijoiden keskuudessa. Kuntien mahdollisuudet edistää ympäristönsuojelua ja tarpeet työn tuelle vaihtelevat voimakkaasti. Uskon, että kokemukseni kuntakentällä auttavat minua vastaamaan näihin vaihteleviin tarpeisiin.

Kuntien ympäristönsuojelu on muuttunut kuntien ympäristöhallinnon alkuaikojen luonnonsuojelupainotteisesta toiminnasta EU:n myötä paisuneen säädösmäärän valvontaan ja kokonaisvaltaiseen, talouteenkin nojautuvaan kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyviin edistämistehtäviin, joissa vastuuta kantaa koko kunta. Kuntarakenteita ja kuntien tehtäviä uudelleen järjestetään, ilmastonmuutosta hillitään, ja siihen sopeudutaan. Kuntalaiset ja kuntien virkistyskäyttäjät ovat kovin tietoisia oikeuksistaan ympäristöhaittojen käsittelyssä ja huolestuneita ympäristön muuttuvasta tilasta. Ajankohtaisimpana haasteena on uudistetun ympäristönsuojelulain täytäntöönpano kunnissa valvonnan suunnitelmallisuuksineen ja maksullisuuksineen.

Paikalliselle ympäristönsuojelutyölle on voimakas tarve, mutta tehtävien laadukas hoitaminen voi vaatia uudelleen järjestelyjä niin kunnan sisällä kuin kunnan ja valtion välilläkin. Kuntarakenteiden myllerryksen keskellä on turvattava kuntalaisen vaikutusmahdollisuus omaan lähiympäristöönsä. On hienoa päästä huolehtimaan kuntien eduista, kehittämään ja edistämään kuntien ympäristönsuojelua juuri nyt muutosten aallonharjalla.

Miira Riipinen

Etunimi
Miira
Sukunimi
Riipinen
ympäristöpäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Kännykkä
+358 40 824 4401
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
  • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
  • Vesien- ja luonnonsuojelu
  • Ilmastonmuutos
  • Kiertotalous
  • Kestävä kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Twitter-tili