Ympäristönsuojelu

Pilaantuneet maa-alueet

Maaperää pidetään pilaantuneena, kun siihen ihmisen toiminnan seurauksena päässeet aineet voivat aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle tai luonnolle, vähentää ympäristön viihtyisyyttä tai käyttöarvoa tai muuten loukata yleistä tai yksityistä etua. Pilaantumisen vakavuuteen vaikuttavat maaperässä olevien aineiden määrät ja ominaisuudet sekä pilaantuneen alueen ja sen lähiympäristön käyttötarkoitus ja luonnon olosuhteet.

Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus alkoi Suomessa 1980-luvun puolivälissä riskikaatopaikkatutkimuksilla. Pilaantumisongelmien laajempi valtakunnallinen selvittäminen alkoi 1989 käynnistyneellä ns. Samase-projektilla, jonka loppuraportti valmistui 1994. Samase-rekisteriin koottiin tiedot noin 10 000 pilaantuneeksi epäillystä maa-alueesta. Pilaantuneiden alueiden kokonaismäärä arvioitiin kuitenkin huomattavasti rekisteröityjen maa-alueiden lukumäärää suuremmaksi. Noin 1200 kohteen katsottiin vaativan pikaista puhdistamista.

Valtion ympäristöhallinnon ylläpitämään maaperän tilan tietojärjestelmään on koottu tietoja runsaasta 25 000 maa-alueesta, joilla maaperä saattaa olla pilaantunut, maaperän tiedetään pilaantuneen tai maaperä on kunnostettu.

Pilaantuneita maa-alueita on eniten sellaisilla paikkakunnilla, joilla on paljon teollisuutta, liikennettä, energiantuotantoa ja jätteiden käsittelyä.

Lisätietoa

 

Pimasa-esiselvitys Kunta ja pilaantunut maaperä
tags
Miira Riipinen

Etunimi
Miira
Sukunimi
Riipinen
Johtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Kännykkä
+358 40 824 4401
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
  • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
  • Vesien- ja luonnonsuojelu
  • Ilmastonmuutos
  • Kiertotalous
  • Kestävä kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
Twitter-tili