Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset

Kunnat huolehtivat ympäristöterveyteen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta omalla alueellaan ja aluehallintovirastot valvovat ja ohjaavat kuntien toimintaa. Valtakunnallisella tasolla ympäristöterveydenhuollon asiat jakaantuvat useille eri ministeriöille ja keskusvirastoille.

 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

  • terveydensuojelulaki
  • tupakkalaki
  • lääkelaki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo, suunnittelee ja ohjaa näiden lakien mukaista ympäristöterveydenhuoltoa. Lääkelain ohjauksesta vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

  • elintarvikelaki
  • eläinlääkintähuoltolaki
  • eläintautilaki 
  • eläinsuojelulaki

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo, suunnittelee ja ohjaa näiden lakien mukaista ympäristöterveydenhuoltoa. 

Keskusvirastot

tags
Kaisa Mäntynen

Etunimi
Kaisa
Sukunimi
Mäntynen
Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2139
Kännykkä
+358 50 4777 549
Vastuualueet
  • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut. Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi. Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö