Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Ympäristöministeriön kotisivuille (www.ymparisto.fi) on koottu ajantasaisin ohjeisto ympäristönsuojelulain mukaisten lupien ja ilmoitusten tarpeesta, käsittelystä sekä lomakkeista.

tags