Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot.

Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostejamme. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä. Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia. KT Kuntatyönantajien yhteystiedot löydät täältä.

Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Vastuualueet
 • yhteiset digiratkaisut -verkosto
 • kuntien digikehittämisen viestintä,
 • Digitalisaatio ja työn murros -projekti
Anna Haverinen

Anna Haverinen

Erityisasiantuntija, ikääntyneiden palvelut
Sote-yksikkö
+358 9 771 2364, +358 50 597 6988
Vastuualueet
 • Ikääntyneiden palveluiden järjestäminen
 • Ikääntyneiden sosiaalipalvelut
 • Ikääntyneiden omaishoito
Anne Haimi

Anne Bouhafs

CRM-koordinaattori
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, Asiakkuudet
+358 9 771 2022, +358 50 408 8835
Vastuualueet
 • Kuntaliiton asiakkuudenhallintajärjestelmän pääkäyttäjä
 • Osoitteistojen myynti
Anne Jarva

Anne Jarva

Kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2034, +358 50 573 6810
Vastuualueet
 • maankäyttö
 • kaavoitus
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
 • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
 • Itämeri-asiat
Antti Salonen

Antti Salonen

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2340, +358 50 599 2151
Vastuualueet
 • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (rakentamisen ohjaus ja rakennusvalvonta)
 • yhdyskuntatekniikkaan liittyvä lainsäädäntö
 • kaivoslainsäädäntö
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
 • terveydenhuollon kansainväliset asiat
 • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
 • palveluseteli
 • veteraaniasiat
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Asiantuntija, varautuminen ja turvallisuus
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
 • kuntien varautuminen ja turvallisuus
Arja Puukko

Arja Puukko

Kansainvälisten as.koordinaattori
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Vastuualueet
 • EU:n alueiden komitea
 • Verkkosivut
 • Ystävyyskuntatoiminta
 • Kuntaliiton kansainväliset vieraat
Arto Sulonen

Arto Sulonen

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2345, +358 400 850 232
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • palvelurakenteet ja kuntaliitokset
 • hallinnon kehittämistehtävät

Elina Lindström

Hanketyöntekijä
Sote-yksikkö
+358 9 771 2150, +358 46 921 5125
Vastuualueet
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke
 • verkostojen luominen ja ylläpito
 • kehittämisverkostojen toimintojen koordinointi
 • toiminta- ja ratkaisumallien koonti, luonti ja kehittäminen
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
+358 9 771 2167, +358 50 372 6789
Vastuualueet
 • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
 • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
 • kuntien digihankkeiden koordinointi
 • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Vastuualueet
 • toimeentulotuki ja sosiaaliturva
 • aikuissosiaalityö, sosiaalinen luototus
 • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

EU-asiain päällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Vastuualueet
 • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
 • EU:n alueiden komitea
 • Kuntaliiton EU-politiikka
 • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
 • Maahanmuuttoasiat
Erja Lindberg

Erja Lindberg

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2497, +358 50 381 4096
Vastuualueet
 • Työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen
 • EU:n työllisyyspolitiikka
Essi Ratia

Essi Ratia

Projektiasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 463 7695
Vastuualueet
 • Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus -projekti (KOPA)
 • ammatillinen koulutus
 • seutukaupunkiverkosto
Hanna Kemppainen

Hanna Kemppainen

Yhdyskuntatekniikan asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2377, +358 50 336 5084
Vastuualueet
 • katujen ylläpito
 • infran rakennuttaminen
 • teknisen sektorin hankinnat
 • Kehto foorumin koordinointi
Hanna Tainio

Hanna Tainio

Varatoimitusjohtaja
Johtajisto
+358 9 771 2006
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveysasiat
 • opetus- ja kulttuuriasiat
 • lakiasiat, julkiset hankinnat ja kilpailupolitiikka
 • tietoyhteiskunta-asiat
Heli Hänninen

Heli Hänninen

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
+358 9 771 2285, +358 50 358 9184
Vastuualueet
 • asiakaslähtöinen ja ihmiskeskeinen kehittäminen ja digitalisaatio kunnissa
 • yhdenvertaisuus digitalisaatiossa (digituki, saavutettavuusasiat)
 • muut asiakaslähtöiseen digitalisaation liittyvät tehtävät

Henrik Lönnqvist

Kaupunkikehityspäällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, Asiakkuudet
Vastuualueet
 • Kuntaliiton kaupunkipoliittisen työn valmistelu ja kehittäminen
 • Kuntaliiton sisäisen kaupunkipolitiikkatyön koordinaatio
 • Uuden kaupunkitiedon tuottaminen
Ida Sulin

Ida Sulin

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2467, +358 50 357 8527
Vastuualueet
 • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
 • hallintomenettely
 • julkisuus ja tietosuoja
 • kielilaki
 • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Irmeli Myllymäki

Irmeli Myllymäki

Kehittämispäällikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2053, +358 46 921 4443
Vastuualueet
 • sivistyspalvelujen kehittäminen
 • sivistysjohdon tuki ja koulutus
 • yhteistyö ja yhdyspinnat (esim. kunnan sivistyspalveluiden ja maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtymäkohdat)
 • Koulutus palveluna -projekti
Jaana Nevalainen

Jaana Nevalainen

Erityisasiantuntija

Työvapaalla

Strategiayksikkö, Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta
Vastuualueet
 • asiakaslähtöiset kuntien palvelut
 • digitalisaation edistäminen ja tiedon yhteentoimivuus
 • digitalisaatioon liittyviestä asioista viestiminen