Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot.

Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostejamme. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä. Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia. KT Kuntatyönantajien yhteystiedot löydät täältä.

Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Vastuualueet
 • yhteiset digiratkaisut -verkosto
 • kuntien digikehittämisen viestintä
 • Digiä kuntatyössä -projekti
Alexander Eriksson

Alexander Eriksson

Avustava lakimies

Alexander tekee 50 % työaikaa | Alexander arbetar 50 %.

Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2275, +358 50 473 3628
Vastuualueet
 • Kuntalaki ja yleishallinto-oikeus
 • Ruotsinkielinen neuvonta
Anne Haimi

Anne Bouhafs

CRM-koordinaattori
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, Asiakkuudet
+358 9 771 2022, +358 50 408 8835
Vastuualueet
 • CRM-pääkäyttäjä
 • asiakkuustiedon kehittäminen ja tietotuotanto
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
 • kansallinen alueiden kehittäminen
 • Itämeri-asiat
Antti Salonen

Antti Salonen

Lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2340, +358 50 599 2151
Vastuualueet
 • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (rakentamisen ohjaus ja rakennusvalvonta)
 • yhdyskuntatekniikkaan liittyvä lainsäädäntö
 • kaivoslainsäädäntö
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija, terveydenhuolto
Sote-yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
 • terveydenhuollon kansainväliset asiat
 • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
 • palveluseteli
 • veteraaniasiat
Anu Wikman-Immonen

Anu Wikman-Immonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2532, +358 50 525 2874
Vastuualueet
 • maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
 • työvoiman maahanmuutto sekä kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka
 • EU:n maahanmuuttopolitiikka
Ari Korhonen

Ari Korhonen

Varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
 • kuntien varautuminen ja turvallisuus
Arja Puukko

Arja Puukko

Kansainvälisten asioiden asiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Vastuualueet
 • EU:n alueiden komitea
 • ystävyyskuntatoiminta
Arto Kortelainen

Arto Kortelainen

Talouspäällikkö
Talous ja hallinto
+358 9 771 2323, +358 50 598 7272
Vastuualueet
 • talouden ja hallinnon järjestelmäkehitys
 • budjetoinnin ja kuukausiraportoinnin ohjaus
 • raportoinnin kehittäminen
 • talouden ohjeistuksen ylläpito ja kehittäminen
Barbro Teir

Barbro Teir

koulutussuunnittelu ja johtaminen
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 50 561 5908
Vastuualueet
 • koulutussuunnittelu
 • johtamisen kehittäminen
Elina Lindström

Elina Lindström

Hanketyöntekijä
Sote-yksikkö
+358 9 771 2150, +358 46 921 5125
Vastuualueet
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke
 • verkostojen luominen ja ylläpito
 • kehittämisverkostojen toimintojen koordinointi
 • toiminta- ja ratkaisumallien koonti, luonti ja kehittäminen
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
 • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
 • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
 • kuntien digihankkeiden koordinointi
 • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Erityisasiantuntija, toimeentulotuki ja työikäisten sosiaalipalvelut
Sote-yksikkö
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Vastuualueet
 • toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
 • aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
 • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto
 • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
Emilia Mattsson

Emilia Mattsson

koulutussuunnittelija, ruotsinkielinen koulutus
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Vastuualueet
 • ruotsinkielisten koulutusten suunnittelu
 • koulutusten viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu
Essi Ratia

Essi Ratia

Projektiasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 463 7695
Vastuualueet
 • Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus -projekti (KOPA)
 • ammatillinen koulutus
 • seutukaupunkiverkosto
Hanna Menna

Hanna Menna

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
Vastuualueet
 • tiedonhallintaan liittyvät yhteistyöryhmät
 • ICT- ja digitalisaatioon liittyvien edunvalvonta-asioiden koordinaatio
 • kansallisten digitalisaatioon liittyvien hankkeiden ja palveluiden seuranta ja yhteistyön edistäminen
Henrik Lönnqvist

Henrik Lönnqvist

Kaupunkikehityspäällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, Asiakkuudet
Vastuualueet
 • Kuntaliiton kaupunkipoliittisen työn valmistelu ja kehittäminen
 • Kuntaliiton sisäisen kaupunkipolitiikkatyön koordinaatio
 • uuden kaupunkitiedon tuottaminen
Jaana Nevalainen

Jaana Nevalainen

Erityisasiantuntija

Työvapaalla

Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
 • asiakaslähtöiset kuntien palvelut
 • digitalisaation edistäminen ja tiedon yhteentoimivuus
 • digitalisaatioon liittyviestä asioista viestiminen
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija, vammaispalvelut ja sosiaalihuollon kelpoisuudet

Poissa 31.3.2022 asti | Borta t.o.m. 31.3.2022

Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
 • kehitysvammahuolto
 • vammaispalvelut
 • sosiaalihuollon kelpoisuudet
 • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
 • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
 • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
 • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke