Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot.

Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostejamme. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä. Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia. KT Kuntatyönantajien yhteystiedot löydät täältä.

Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Vastuualueet
 • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
 • riskienhallinta ja vaikuttavuus
 • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
 • rahoituslaitosyhteistyö

Jasmin Repo

Erityisasiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 50 438 7152
Vastuualueet
 • Kuntaliiton EU-edunvalvonta
 • Kuntaliiton sisäisen EU-työskentelyn kehittäminen
 • EU-asioiden viestintä ja viestinnän kehittäminen
 • kuntien kansainvälisen toiminnan vaikuttavuustyö
Johanna Lindholm

Johanna Lindholm

Erityisasiantuntija
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2213, +358 50 436 7595
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ruotsinkieliset asiat
 • kielilainsäädäntö, kansalliskielet
Juha Perovuo

Juha Perovuo

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2066, +358 40 541 3846
Vastuualueet
 • alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI:n toimintaa tukevan Kuntaliiton sihteeristön tehtävät
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
 • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
 • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
 • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta
Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Vastuualueet
 • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut.
 • Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi.
 • Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.
Kirsi Pohjola

Kirsi Pohjola

Johdon assistentti
Johtajisto
+358 9 771 2240, +358 40 508 7395
Vastuualueet
 • Varatoimitusjohtaja Timo Reinan assistentti
 • Talous- ja hallintojohtaja Elina Liippolan assistentti
 • Henkilöstöjohtaja Hannele Lindforsin assistentti
Laura Hassi

Laura Hassi

Asumisen asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Vastuualueet
 • kuntien asumisen kehittäminen
 • kuntien palvelu asuntoasioissa
 • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen
Laura Lyly

Laura Lyly

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Vastuualueet
 • Klash-kuntainnovaatiokilpailu
 • digitalisaation tilannekartoitus
 • digitalisaatiohankkeiden valmistelu

Leena Hoppu-Mäenpää

Johtava lakimies

Työvapaalla 30.4.2022 asti. | Tjänstledig t.o.m. 30.4.2022.

Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2376, +358 50 576 1084
Vastuualueet
 • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
 • sopimusoikeus ja sopimusperusteinen varautuminen
 • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
 • vahingonkorvausoikeus
Lena Sjöblom

Lena Sjöblom

koulutussuunnittelija
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2403, +358 50 301 9167
Vastuualueet
 • ruotsinkielinen koulutussuunnittelu
 • koulutustilaisuuksien markkinointi ja toteutus
 • ruotsinkielisen toiminnan kehittäminen
Linda Grönqvist

Linda Grönqvist

kehittämispäällikkö
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2343, +358 50 597 2925
Vastuualueet
 • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
 • kaksikielisten asioiden valvominen sote-uudistuksessa
 • kaksikielisyyden vahvistaminen KL:n kehitysprojekteissa
 • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri
Mari Sjöholm

Mari Sjöholm

Tietopalvelusuunnittelija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2614, +358 50 338 2502
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
 • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
 • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen