Kuntaliittolaisten yhteystiedot

Täältä löydät kaikkien kuntaliittolaisten yhteystiedot.

Palveluneuvontaa varten suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostejamme. Kuntaliiton yleinen sähköpostiosoite on asiakaspalvelu (at) kuntaliitto.fi

Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä. Kuvapankista löytyy osasta kuntaliittolaisia painokelpoisia kuvia. KT Kuntatyönantajien yhteystiedot löydät täältä.

Mari Sjöholm

Mari Sjöholm

Tietopalvelusuunnittelija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2614, +358 50 338 2502
Vastuualueet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
 • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
 • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
Mariam Rguibi

Mariam Rguibi

Edunvalvonta-asiantuntija

työlomalla

Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, Asiakkuudet
+358 9 771 2296, +358 44 2645 683
Vastuualueet
 • edunvalvonnan kehittäminen
 • sidosryhmätyö
 • mediaviestintä
Marjo Orava

Marjo Orava

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
Vastuualueet
 • alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI:n toimintaa tukevan Kuntaliiton sihteeristön tehtävät
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Vastuualueet
 • ympäristönsuojelulainsäädäntö
 • jätelainsäädäntö
 • maa-aineslaki
 • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö
Matti Holopainen

Matti Holopainen

Maapolitiikan kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Vastuualueet
 • maapolitiikka
 • kuntien teknisen sektorin toimintaprosessit
 • kiinteistönmuodostus
 • kiinteistöverotus
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Erityisasiantuntija
Ruotsinkielisten asioiden yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Vastuualueet
 • kuntien verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyvä edunvalvonta, edistäminen ja neuvonta
 • digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittäminen ja edistäminen
 • kaksikielisyys ja kansalliskielet
 • Kuntaliiton ja Kommuntorgetin verkkopalveluiden kehittäminen
Merja Lang

Merja Lang

Palvelumuotoilija

Työvapaalla

Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
+358 9 771 2098, +358 50 413 6065
Vastuualueet
 • Kuntaliiton strategia- ja ennakointityö
 • Kuntaliiton toiminnan kehittäminen
 • fasilitointi ja yhteiskehittäminen
Mervi Hemminki

Mervi Hemminki

Suunnittelija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2375, +358 50 350 0131
Vastuualueet
 • maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvä avustaminen, kehittäminen ja edunvalvonta
 • maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusmenettelyyn liittyvä selvitys- ja kehittämistyö sekä kaupunkikehitys
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
 • valtionosuusasiat
 • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
 • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
 • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
 • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
 • luonnonsuojelulainsäädäntö
 • liikenteen lainsäädäntö
 • asumisen lainsäädäntö
Minna Puura

Minna Puura

Assistentti
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2029, +358 50 563 5348
Vastuualueet
 • yksikön assistentin tehtävät
 • yksikön projektien hallinta
Minnamaria Korhonen

Minnamaria Korhonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2162, +358 50 513 4641
Vastuualueet
 • kustannuslaskenta, palveluluokitus
 • Kuntatieto-ohjelma
 • tiedolla johtaminen
 • Kuntatalouden kuntotarkastus -tuote
Miska Smolander

Miska Smolander

Koordinaattori
Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
+358 9 771 2358, +358 50 386 4128
Vastuualueet
 • kuntaliiton toimintaprosessien kehittäminen
 • kehyskuntaverkoston koordinattorin sijaisuus 1.2.2022 saakka.
Niina Setälä

Niina Setälä

Asiantuntija, datan käsittely ja tiedon visualisointi
Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
+358 9 771 2184, +358 50 401 2369
Vastuualueet
 • Toimia Kuntaliiton asiantuntijoiden tukena erilaisiin datan/tietoaineistojen hakemiseen, analysointiin sekä visualisointiin liittyvissä tehtävissä. Osallistua Kuntaliiton tietovaraston kehittämiseen.
Nina Eriksson

Nina Eriksson

Hallintoasiantuntija
Talous ja hallinto
+358 9 771 2220, +358 50 569 5301
Vastuualueet
 • Kuntaliiton hallitus ja valtuuskunta
 • Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta
 • Kuntaliitto Holding Oy:n hallitus

Nina Nikkonen

Palvelusihteeri, kunnia- ja ansiomerkkiasiat
Talous ja hallinto
+358 9 771 2649, +358 50 591 1970
Vastuualueet
 • kunnia- ja ansiomerkkihakemusten käsittely
 • kirjaaminen
 • arkistointi
Noora Hagman

Noora Hagman

Hankesuunnittelija, Osallisena -hanke (kotoutumista tukevien palvelujen tuottaminen)
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
0295021275, +358 50 526 7263
Vastuualueet
 • Osallisena -hanke, kotoutumista tukevien palvelujen tuottaminen
Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
 • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
 • vesihuolto
Paula Kosunen

Paula Kosunen

Kansainvälisten asioiden suunnittelija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2276, +358 50 473 3981
Vastuualueet
 • kansainväliset verkostot (Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi ja CEMR)
 • EU-parlamenttiyhteistyö sekä EU-asioiden kansallinen seuranta
 • Kuntaliiton kansainväliset vierailut
Piia Huttunen

Piia Huttunen

Tiedonhallinnan asiantuntija
Talous ja hallinto
+358 9 771 2648, +358 50 5679 871
Vastuualueet
 • kirjaaminen, arkistointi ja tietopalvelu
 • asiakirjahallinnan ohjaus
 • sisäisen tiedonhallinnan ja hallinnon kehittäminen