Juha-Matti Kiviluoto

Juha-Matti Kiviluoto

Juristi
+358 9 771 2254, +358 50 441 0554
Juha-Matti.Kiviluoto@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • Kuntaliiton valtuuskunnan ja hallituksen päätöksenteon tuki
  • yleinen hallinto-oikeus ja kuntaoikeus
  • päätöksenteko, muutoksenhaku ja oikeudenkäyntimenettelyt
  • vaali- ja puoluelainsäädäntö
  • maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen juridiikka