Kai Ketelimäki

Kai Ketelimäki

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2088, +358 40 865 6498
Kai.Ketelimaki@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • julkisuus ja tietosuoja
  • maankäyttö ja rakentaminen