Kai Ketelimäki

Kai Ketelimäki

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2088, +358 40 865 6498
Kai.Ketelimaki@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • päätöksenteko ja muutoksenhaku
  • julkisuus
  • maankäyttö ja rakentaminen