Leena Hoppu-Mäenpää

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2376, +358 50 576 1084
Leena.Hoppu-Maenpaa@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
  • sopimusoikeus
  • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
  • JYSE-ehdot
  • sopimusperusteinen varautuminen
  • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
  • yleinen siviilioikeus
  • kuluttaja-asiat