Leena
Hoppu-Mäenpää
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2376
Sähköposti
Leena.Hoppu-Maenpaa@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • palvelusopimukset
  • JYSE-ehdot
  • sopimusoikeus
  • sopimushallinta
  • kuluttaja-asiat
  • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
  • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille