Leena-Kaisa Pantsu

asiakkuusvastaava, FCG
050 466 2905
leena-kaisa.patsu@fcg.fi
Vastuualueet

Ota yhteyttä suoraan FCG:n jos asia koskee Kuntapäätäjän maksullista koulutusta.