Rauni Laukkanen

Hallintoassistentti
Lakiyksikkö, Assistenttipooli
+358 9 771 2019, +358 50 544 6313
Rauni.Laukkanen@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • yksikön assistenttipalvelut