Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Hallintotiimi
+358 9 771 2463
Riitta.Myllymaki@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • päätöksenteko ja muutoksenhaku
  • julkisuus
  • kuntavaalit