Ulpu Juvalainen

Juristi
+358 9 771 2245, +358 50 324 1409
Ulpu.Juvalainen@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
  • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
  • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset