Yleiskirje 1/80/2004, Pasi Pönkä/aha, 9.1.2004

Laki velan vanhentumisesta voimaan 1.1.2004

Laki velan vanhentumisesta tuli voimaan 1.1.2004 ja sillä kumotaan määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 9. marraskuuta 1868 annettu asetus (32/1868) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Uudessa laissa velalla tarkoitetaan rahavelkaa sekä muita velvoitteita. Lakia sovelletaan kuntien yksityisoikeudellisiin saataviin. Julkisoikeudelliset saatavat vanhentuvat edelleen veroulosottolain 11 §:n säännöksen mukaan ns. määrävuosiperiaatetta noudattaen viidessä vuodessa.

​Aiemman yleisen kymmenen vuoden vanhentumisajan sijasta uudessa laissa on yleinen kolmen vuoden vanhentumisaika, mutta se alkaa kulua myöhemmästä ajankohdasta kuin aiempi kymmenen vuoden vanhentumisaika.

Velan vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi, entisen pituinen vanhentumisaika. Vanhentumisaika on kuitenkin viisi vuotta sen jälkeen, kun velasta on annettu lainvoimaiseksi tullut tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.

Kuntakoulutus järjestää helmikuussa 2004 ”Ulosottolainsäädäntöuudistus”-koulutustilaisuuksia, joissa uudistus käydään läpi.

Lisätiedot:
Pasi Pönkä, puh. (09) 771 2230, 050 648 91, faksi (09) 771 2229, s-posti etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

SUOMEN KUNTALIITTO

Risto Parjanne
toimitusjohtaja 

Kari Prättälä
yksikön päällikkö, lakiasiat

Liitteet
Oikeusministeriön tiedote
Laki velan vanhentumisesta (728/2003)

 

Lisää aiheesta

Tagit