Yleiskirje 29/80/2004, Tuula Taskula/aha, 30.11.2004

Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavat korvaukset ovat muuttuneet 1.10.2004

Kansanterveyslain 14 §:n 2 momentin mukaan kunta on velvollinen määräämään terveyskeskuksen lääkärin antamaan poliisille virka-apua oikeuslääkeopillisten tutkimusten suorittamiseksi elävän henkilön kliinisen tutkimuksen ja vainajan ulkonaisen ruumiintarkastuksen osalta.  Kunta on lisäksi velvollinen määräämään terveyskeskuksen lääkärin antamaan vankeinhoitoviranomaisille virka-apua oikeuslääkeopillisen tutkimuksen suorittamiseksi elävän henkilön kliinisen tutkimuksen osalta.

​Rikosten selvittämiseen liittyvistä terveyskeskuksen lääkärin suorittamien tutkimusten ja tarkastusten kuluista vastaa lähtökohtaisesti valtio. Näistä on säädetty oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetussa asetuksessa (1425/2001), joka on kumottu ja samalla on annettu uusi asetus 1.10.2004 voimaan tulevana (862/2004). Säädettyjen palkkioiden ja korvausten tasokorotus on 15 prosenttia. Samalla asetukseen on tehty eräitä teknisluonteisia kor¬jauksia. Asetuksen mukaiset palkkiot ja korvaukset suorittaa asianomainen lääninhallitus terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle silloin, kun toimenpiteet on suorittanut terveyskeskuksen palveluksessa oleva henkilö työaikanaan. Sama koskee sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintayksikössä tehtyjä oikeuslääkeopillisia tutkimuksia ja tarkastuksia silloin, kun lääkäri tai hammaslääkäri hoitaa näitä tehtäviä virkatehtävinään.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644
Tuula Taskula, puh. (09) 771 2645

SUOMEN KUNTALIITTO

Pekka Alanen
varatoimitusjohtaja

Rolf Eriksson
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Tagit